Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Souhlas se zpracováním osobních údajů - kariéra enovation

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zájmu o pracovní pozici

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti enovation s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8, IČ 279 09 751, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125819, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení,
  • adresu,
  • emailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • další údaje týkající se vaší osoby uvedené ve vašem životopisu, které od vás byly získány na základě ucházení se o pracovní pozici u enovation s.r.o.
 2. Tyto osobní údaje lze zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas je dobrovolný a udělujete ho na zpracování po dobu 1 roku , a to za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a případného zaslání nabídky ucházet se o pracovní pozici ve společnosti v následujícím roce.
 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním dopisu, emailu nebo telefonicky. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy;
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
  • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Děkujeme,

váš tým enovation

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.