Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Zpracování cookies při návštěvě webové stránky www.enovation.cz

 1. Správce osobních údajů, společnost enovation s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8, IČ 27909751, zapsaná u Městského soudu v Praze soudu, oddíl C, vložka 125819, jakožto provozovatel webové stránky www.enovation.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek;
  • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
    
 2. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
   
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu marketing@enovation.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
   
 4. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
   
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
   
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
   
 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • službou Google Ads, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.
    
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
systémová eu-cookies Tato cookie se používá ke skrytí cookie lišty. 1 rok -
systémová nette-browser Tato cookie je součástí použitého frameworku Nette. Do uzavření okna prohlížeče. -
systémová enovation K uložení ID session 6 měsíců -
systémová shw-popup-nwsl-hide Přihlášení k newsletteru v popupu - skrytí 14 dní -
systémová shw-popup-nwsl-finished Přihlášení k newsletteru v popupu – dokončeno přihlášení – znovu nezobrazovat 10 let -
systémová shw-popup-nwsl-visits Přihlášení k newsletteru v popupu – počet návštěv 14 dní -

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.