OPTAK Tour 2022 – online 7. září

Přihlásit se na webinář zdarma

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zájmu o pracovní pozici

 1. Společnost enovation s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8, IČ 279 09 751, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125819, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává po zaslání vašeho životopisu vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu či další informace v životopisu uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.
 2. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje budou společností enovation s.r.o. zpracovávány do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy Správce;
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;
  • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Děkujeme,

váš tým enovation

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.