Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Mateřské školy - méně rozvinuté regiony

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 8. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Zajištění dostatečné kapacity MŠ,
  zvyšování kvality podmínek MŠ,
  zvýšení energetické účinnosti.

 • Kdo může čerpat:
  Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, 
  kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,  
  NNO, církve, církevní organizace, 
  OSS, PO OSS, 
  ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení.

 • Procent podpory:
  minimálně 85 %

Mateřské školy - méně rozvinuté regiony

Chci konzultaci

Základní parametry:

 • Příjem žádostí: od 14. 3. 2023 do 31. 8. 2023.
 • Výzva je průběžná - úspěch vaší žádosti bude záviset jak na kvalitě projektu, tak i na rychlosti jeho podání.
 • Výzva je vyhlašována v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program).

 

Jaké výdaje s dotací zafinancujete

1) Přímé výdaje

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu MŠ,
 • nákup vybavení pro potřeby provozu MŠ,
 • nákup pozemku,
 • nákup stavby,
 • DPH, pokud není nárok na odpočet .

2) Nepřímé náklady  

Náklady, které nelze při použití paušální sazby 7 % zahrnout mezi přímé výdaje:  

 • Dokumentace žádosti o podporu,
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu,
 • administrativní kapacity a řízení projektu,
 • poplatky,  
 • režijní, provozní a jiné náklady,
 • publicita projektu.  
 

Podporované aktivity: 

 • Zajištění dostatečné kapacity v MŠ,
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti), 
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.  

Výše dotace

 • Výše dotace činí 85% + státní rozpočet do 15% (dle typu příjemce).

Kdo může dotaci získat

 • Školské právnické osoby, 
 • obce, dobrovolné svazky obcí, 
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,  
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, 
 • církve, církevní organizace, 
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).  

Na co si dát pozor

 • Podpora projektů na navyšování kapacit mateřských škol je zacílena na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (v MRR) s identifikovaným rizikem skóre 6 - 8.
 • Projekty dokládající Rozhodnutí krajské hygienické stanice na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.