Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Investice do zemědělských podniků

Chcete snížit výrobní náklady nebo modernizovat a zlepšit jakost vyráběných produktů? Získejte až 50 mil. Kč na investice v zemědělské výrobě.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  stavby, stroje a technologie

 • Kdo může čerpat:
  fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě

 • Kolik může projekt získat:
  0,3 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 %

Investice do zemědělských podniků

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Co dotační program podporuje

 • snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů prvovýroby
 • zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů
 • usnadnění přístupu k technologiím s výrazným inovačním potenciálem

Na co lze žádat dotaci

(A) investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz, koní, králíků)

 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku6
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu

(B) investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (podpora se týká ovoce, zeleniny včetně brambor, chmele, vinné révy a LAKR7)

 • výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení apod.) rostlinné produkce včetně technologií na čištění technologických vod
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů
 • výstavba nosných konstrukcí
 • pořízení sadbového materiálu
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů
 • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií - dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele

(C) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

(D) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody z těchto střech do nádrže

Výše podpory

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 250 tis. Kč až 50 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 50 %. Míra podpory může být navýšena:
  • 5 % pro mladé začínající zemědělce,
  • 5 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství.

Hlavní podmínky pro získání dotace

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví.
 • Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.
 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.
 • Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu (netýká se záměru a)) mohou tvořit maximálně 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie.
 • Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.