Investice do zemědělských podniků

Chcete snížit výrobní náklady nebo zlepšit jakost vyráběných produktů? Získejte až 150 mil. Kč na investice v zemědělské výrobě.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 20. 10. 2018

 • Na co lze čerpat:
  na stavby a technologie

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,1 - 150 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40-70 %

Podmínky pro zisk dotace

 • Program je určen pro podniky všech velikostí.
 • Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy.
 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace.
 • Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49 % výdajů.
 • Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie.
 • realizace mimo území hl. m. Prahy

Na co lze dotaci použít

 • stavby a technologie v živočišné výrobě
 • stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • peletárny
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • nákup nemovitostí

Kolik získáte

 • 100 tisíc –150 milionů Kč na jeden projekt

Procentuální výše podpory nezávisí na velikosti podniku a typu projektu. Míra podpory může dosahovat 40 - 60 % způsobilých výdajů a je navýšena o 10 % pro mladé, začínající zemědělce a ohrožené oblasti.

Co dotační program podporuje

 • snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů prvovýroby
 • zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů
 • usnadnění přístupu k technologiím s výrazným inovačním potenciálem

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.