Webinář: Objevte cesty k financování výzkumu a vývoje pomocí dotací

Registrovat se

První semináře „Jak na fondy“ proběhly úspěšně

Zhodnocení seminářů "Jak na fondy", které proběhly v Praze

4. 4. 2013
Dotace pro podnikatele

Připravili jsme pro vás pokračování vzdělávacích seminářů v oblasti evropských dotací. Navazujeme tak na úspěšný projekt "Jak na fondy – Semináře", který jsme realizovali pro MMR.

V dubnu proběhly tyto semináře:

Finanční řízení projektu a jeho úskalí (Praha 18. 4. 2013)

Lektoři: Ing. et Ing. Jana Šubrtová, Ing. Markéta Landová, PhD.
 

Účastníci semináře se dozvěděli o:

 • tvorba rozpočtu projektu,
 • cash-flow projektu a nástroje pro jeho sledování,
 • komunikace a sledování aktivit v projektu, procesy, vykazování
 • speciální požadavky na účetnictví v dotacích,
 • jak správně zpracovat žádosti o platbu,
 • časté chyby ve finančním řízení,
 • dobrou praxi a zkušenosti dlouholetých realizátorů.

Pro koho byl seminář určen:

 • finanční manažery, účetní, ekonomy,
 • projektové manažery, členy projektových týmů, vedoucí pracovníky,
 • soukromý i veřejný sektor.

Fotogalerie:

seminář - Finanční řízení 01seminář - Finanční řízení 02

Veřejné zakázky z pohledu zadavatele se zaměřením na projekty z fondů EU (Praha 18. 4. 2013)

Lektoři: JUDr. Kristýna Tlustošová, Mgr. Aleš Turoň, Ing. Karolína Vlašánková
 

Co jste se na semináři mohli dozvědět:

 • prameny právní úpravy veřejných zakázek, kategorie zadavatelů, veřejné zakázky dle předmětu, hodnoty, druhy zadávacích řízení,
 • zadávací dokumentace, lhůty,
 • nabídka, postup po podání nabídek a hodnocení, ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, námitky,
 • základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb,
 • doporučení pro efektivní čerpání veřejných prostředků – 3E zakázek,
 • pozitivní i negativní příklady z praxe.

Pro koho byl seminář určen:

 • projektové manažery, členy projektových týmů, vedoucí pracovníky,
 • pracovníky investičních odborů a správy majetku na městech a krajích
 • soukromý i veřejný sektor.

Fotogalerie:

seminář - VZ 01seminář - VZ 02

 


 

Profily lektorů

Ing. et Ing. Jana Šubrtová

Vystudovala Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze a České vysoké učení technické v Praze. Pracovala jako vedoucí grantových schémat „Regionální podpora podnikání“, byla vedoucí odboru monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, vyučovala projektový management na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2010 je konzultantkou v oblasti strukturálních fondů EU.

Ing. Markéta Landová, PhD.

Magisterské i doktorské studium absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze. Poté pracovala jako odborný referent pro oblast fondů na Ministerstvu zemědělství a jako projektová manažerka na Magistrátu Hlavního města Prahy. Od roku 2009 se věnuje konzultační a poradenské činnosti, její specializací je problematika Regionálního operačního programu Severozápad.

Mgr. Aleš Turoň

Ve společnosti enovation, s.r.o. působí Aleš na pozici Právník. V rámci této pozice se zabývá problematikou veřejných zakázek, uzavírání smluv a dalšími oblastmi podnikového práva. Aleš disponuje četnými zkušenostmi z veřejného i soukromého sektoru. Tři roky působil v renomované pražské advokátní kanceláři, kde se věnoval nejen soukromému a veřejnému právu, ale i zastupování klientů před soudy České republiky.

JUDr. Kristýna Tlusťošová

Kristýna Tlustošová se problematikou veřejných zakázek a bid managementu zabývá již několik let. V současné době působí na pozici ProfiTender Manager ve společnosti enovation s.r.o., kde společně se svým týmem zajišťuje kompletní administraci veřejných zakázek jak pro uchazeče, tak pro zadavatele. Kristýna disponuje četnými zkušenostmi z veřejného i soukromého sektoru. Dva roky vedla Oddělení veřejných zakázek na Českém statistickém úřadě, působila také jako in-house právník a právník na Ministerstvu kultury v Odboru strukturálních fondů.

Ing. Karolína Vlašánková

Karolína Vlašánková má vystudovaný obor Strukturální politika EU a k tomu získala zahraniční zkušenosti na stážích v Jihoafrické republice a ve Francii. Aktuálně působí ve společnosti enovation s.r.o. na pozici Senior Consultant v týmu ProfiTender, zajišťující kompletní agendu veřejných zakázek. V rámci své činnosti se věnuje jak uchazečům o veřejnou zakázku, tak jejím zadavatelům. Mimo to má zkušenosti také z veřejného sektoru - na Ministerstvu pro místní rozvoj vedla oddělení pověřeného auditního subjektu. Při své práci tak může těžit jak z bohatých zkušeností s výkonem auditů u projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, tak i z administrace konkrétních projektů.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.