Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Několikanásobně zvýšená šance na úspěch

Vybrané regiony letos nabízí podnikatelům extra výhodu oproti zbytku ČR. „Promarnit šanci na využití tzv. integrovaných teritoriálních investic by byla velká škoda,“ říká Jiří Kvíz, ředitel společnosti enovation.

4. 4. 2019
Dotace pro podnikatele

Nové regionální dotace jsou navíc dobrou zprávou nejen pro ty firmy, kterých se týkají, ale i pro všechny ostatní - počet žádostí se totiž rozmělní mezi celostátní a regionální programy a šance na úspěch tak vzrostou v obou případech. 

Co znamená zkratka ITI a proč by se o ni měly české podniky zajímat?

ITI (integrované teritoriální investice) představují nástroj regionů k lokálnímu využití evropských strukturálních a investičních fondů. ITI výzvy jsou na rozdíl od těch celostátních administrovány a hodnoceny na regionální úrovni (především na úrovni magistrátů největších měst). Jejich cílem je minimalizovat, ideálně eliminovat, slabá místa v jednotlivých podporovaných regionech. ITI otevírají podnikům v daných oblastech vyšší šance na úspěšné získání dotace.

Jak jsou určeny podporované oblasti?

Z geografického hlediska jsou pro podnikatele relevantní výzvy ITI spuštěny ve 4 územích (tzv. aglomeracích). Výhodnějšího režimu dosáhnou firmy z Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého a Ostravského regionu.

Jaký rozdíl oproti celostátním výzvám ITI přináší českým podnikům?

Zjednodušeně řečeno, podá-li žádost podnik do standardní výzvy v celostátním programu OPPIK (např. v programu Technologie), soupeří s žádostmi podnikatelů z celé ČR. Pokud však, například olomoucký podnikatel, podá žádost do ITI výzvy v rámci tzn. Olomoucké aglomerace, konkurenty budou žádosti podnikatelů pouze z této aglomerace.

Z jakých dotačních programů ITI lze čerpat? Jsou zde rozdíly oproti celorepublikovým výzvám?

Ano, je to tak. Většina ITI výzev kopíruje ty celostátní. V rámci ITI půjde získat dotaci z programů InovaceAplikacePotenciálTechnologie, či Nemovitosti. V některých regionech je ale možné čerpat dotace na aktivity, které už z celostátních programů OPPIK dotovat nepůjde. Např. peníze na nové vybavení pro výzkum a vývoj z programu Potenciál už získají jenom firmy s provozovnou na Olomoucku, Královéhradecku nebo Pardubicku.


Jak má český podnik postupovat, pokud chce žádat o dotaci v ITI výzvách?

Nejprve se musí přesvědčit o tom, že záměr tematicky odpovídá některé z vypsaných ITI výzev, které budou v dané aglomeraci vyhlášeny. Je také třeba si ověřit, zdali místo realizace projektu spadá do podporovaného území.  Je nutné definovat soulad záměru s regionální ITI strategií (zpravidla se jedná o dokumenty čítající stovky stran). Jakmile jsou splněny tyto základní podmínky, doporučil bych pomoc dotačního specialisty, který ověří, že záměr je nejenom tematicky v pořádku, ale bude mít zároveň reálnou šanci dosáhnout na stanovený počet bodů, který je nutný v hodnocení získat. Důležité je také nepodcenit veškeré práce s přípravou předběžné a následně plné žádosti, aby přípravy nepřišly vniveč.

Dotační výzvy regionálních programů budou otevřeny až do příštího roku, čím dříve však firma žádost podá, tím spíš dotaci skutečně získá. Rozhodovat bude kromě kvality projektu také rychlost.

Jak postupovat, když chcete evropské dotace?

Přijďte na některý z našich dubnových seminářů, kde se dozvíte vše potřebné, nebo si domluvte individuální bezplatnou konzultaci na tel. 222 523 549 nebo e-mailu enovation@enovation.cz

Praha

9. 4.

Chci se přihlásit

Hradec Králové

10. 4.

Chci se přihlásit

Brno

11. 4.

Chci se přihlásit

Olomouc

16. 4.

Chci se přihlásit

Ostrava

17. 4.

Chci se přihlásit

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.