Novela Zákona o zadávání veřejných zakázek myslí na problematiku mezinárodních sankcí

Počínaje 1. 9. 2022 vstoupila v účinnost novela Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), která stanovuje pravidla zabraňující poskytnutí veškerých plateb účastníkům zadávacího řízení v případě, že tomu brání mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

20. 9. 2022
Dotace pro podnikatele

Nejvýraznější změny:

§ 48a
Zákaz zadání veřejné zakázky
(1) Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.
(2) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na
a) účastníka zadávacího řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo
b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti v zadávacím řízení.
(3) Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 1 vztahuje na poddodavatele
a) účastníka zadávacího řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo
b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.
(4) Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 3 musí účastník zadávacího řízení poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka zadávacího řízení vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky.

a

§ 223 (Původní odstavce 4 a 5 byly posunuty).
(4) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a.“.

Přehlednou pomůckou v případě ověřování, zda se na firmu mohou vztahovat mezinárodní sankce může být aplikace https://sankce.datlab.eu/ sloužící pro předběžné prověřování dodavatelů.

Tým ProfiTender se ve veřejných zakázkách vyzná

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zadávání nebo ucházení se o veřejné zakázky, neváhejte se obrátit na naše kolegy.

Domluvte si konzultaci

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.