Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Novinky v nadcházejícím programovém období

Ve chvíli, kdy úředníci ministerstva průmyslu zmáčknou červené tlačítko s nápisem Start evropských dotací 2014+, změní se pro podnikatele uvažující o dotacích řada věcí.

12. 12. 2014
Dotace pro podnikatele

Ve chvíli, kdy úředníci ministerstva průmyslu zmáčknou červené tlačítko s nápisem Start evropských dotací 2014+, změní se pro podnikatele uvažující o dotacích řada věcí.

 

Kromě tematických změn v podpoře investic, o kterých jste se mohli na našich stránkách dočíst již dříve, dojde také k úpravě formálních aspektů čerpání dotací. „Podnikatelé již velmi netrpělivě vyhlížejí nové dotační výzvy. Aktivně se zajímají i o hodnotící kritéria a celková pravidla pojící se k realizaci projektů podpořených ze strukturálních a investičních fondů EU,“ podotýká Michal Pácal, dotační specialista ze společnosti enovation.

 

Úředníci zodpovědní za nastavení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) odkryli část chystaných změn. Požádali jsme Michala Pácala (MP), aby je pro vás stručně okomentoval.

Na jaké změny by měli být zájemci o evropské dotace připraveni?

Ministerstvo průmyslu posílí svůj tým odborných hodnotitelů projektů.

 • O výběru projektů by v období 2014 – 2020 měli rozhodovat zejména interní zaměstnanci ministerstva s odpovídajícím odborným vzděláním a zkušenostmi.
 • MP: „Nastane tak změna oproti období 2007-2013, kdy naprostou většinu projektů MPO zadávalo externím hodnotitelům.“

Bude zaveden harmonogram hodnocení projektů.

 • Lhůty pro posouzení se stanoví centrálně a žadatelé budou dopředu vědět, kdy se dozví výsledek.
 • MP: „Žadatelé díky tomu získají možnost přesnějšího plánování postupu prací na projektu podpořeném dotací.“

Možnost odvolání proti hodnocení bude  ukotvena v pravidlech programu.

 • Dnes je sice možné proti výsledkům hodnocení projektů podat námitku, od příštího roku by však možnost odvolání se proti hodnocení měla být zakotvena přímo v pravidlech programů.
 • MP: „Podnikatelům tím bude umožněno řádné přezkoumání jejich námitek k hodnotícímu procesu.“

Na ministerstvu bude vytvořeno oddělení pro kontrolu výběrových řízení souvisejících s dotačními projekty.

 • Zjednodušeně řečeno nebude možné bez razítka úředníků podepsat smlouvu s dodavateli. 
 • Příjemci dotace tak budou vědět, že výběrové řízení proběhlo, jak mělo, a nemusí se obávat nasmlouvaných závazků.
 • MP: „V praxi to bude znamenat snížené riziko spojené s výběrovými řízeními. Dojde ovšem k určité prodlevě mezi podpisem smlouvy s dodavateli a zahájením prací nebo dodávek.“

Centrálně plánované kontroly zajistí fér podmínky.

 • Kontroly projektů budou plánovány centrálně, čímž se zamezí zdvojování nebo ztrojování kontrol z ministerstva, CzechInvestu či finančních úřadů.
 • MP: „Žadatelé změnu určitě uvítají, neboť se sníží také čas, který kontrolám museli věnovat na úkor produktivní činnosti.“


Znění OPPIK je momentálně posuzováno v Bruselu, odborníci stále předpokládají, že k vyhlášení prvních výzev dojde na jaře 2015 tak, jak avizují ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu.

 


S konkrétními dotazy týkajícími se uvedených novinek či konzultací vašeho projektového záměru se můžete obracet na našeho specialistu Michala Pácala. Využijte email enovation@enovation.cz nebo zelenou linku 800 190 163.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.