Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

OP Praha - pól růstu ČR

Od 13. února je možné podávat dotační žádosti v Operačním programu Praha – pól růstu ČR na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Podniky tak mohou získat podporu na investice do výzkumu, inovací a na spolupráci s vysokými školami či výzkumnými institucemi.

17. 2. 2016
Dotace pro podnikatele

Od 13. února je možné podávat dotační žádosti v Operačním programu Praha – pól růstu ČR na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  Žadatelé tak mohou získat podporu na investice do výzkumu, inovací a na spolupráci s vysokými školami či výzkumnými institucemi.

Otevřeny byly dvě výzvy, které se týkají podpory transferu technologií a znalostí výzkumných organizací a zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků (VTP) a podnikatelských inkubátorů.

Podpora transferu technologií a znalostí výzkumných organizací do práce

Příjem žádostí: 13. 2. – 30. 4. 2016

Podporované aktivity

 • komercializace výsledků výzkumu – ověření proveditelnosti, komerčního potenciálu, příprava zavedení do praxe
 • příprava transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Kdo může dotaci získat

 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Aktivita musí být realizována v hlavním městě Praha.

Výše podpory

 • 90 % způsobilých výdajů, které se musí pohybovat v rozmezí 1 – 30 mil. Kč.

Na tuto výzvu je vyčleněno 350 mil. Kč.

 

Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Příjem žádostí: 13. 2. – 31. 5. 2016

Podporované aktivity

 • rozvoj existujících VTP a podnikatelských inkubátorů
 • vznik nových VTP a podnikatelských inkubátorů 

Kdo může dotaci získat

Provozovatelé vědeckotechnických parků nebo inkubátorů, může se jednat o:

 • podnikatelské subjekty
 • hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a zájmová sdružení
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

 Aktivita musí být realizována v hlavním městě Praha. 

Výše podpory

 • 50 – 100 % způsobilých výdajů, které se musí pohybovat v rozmezí 1 – 100 mil. Kč.

Na tuto výzvu je vyčleněno 250 mil. Kč.

 

V případě zájmu s vámi nezávazně zkonzultujeme váš záměr a pomůžeme i s přípravou projektu. Napište nám na enovation@enovaion.cz nebo zavolejte na 800 190 163.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.