Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Služby infrastruktury - příjem žádostí prodloužen do konce února!

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o prodloužení termínu pro podávání žádostí do programu Služby Infrastruktury.

15. 1. 2024
Dotace pro podnikatele

MPO informovalo o změně výzvy. Podniky všech velikostí, výzkumné organizace, města a obce mohou podávat žádost o dotaci na vybudování a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury za účelem poskytování inovativních služeb nebo modernizace až do 29. 2. 2024.

Na co lze dotaci využít

Aktivita A - Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

 • Kolik může projekt získat: 10 mil Kč - 30. mil Kč.
 • Míra podpory:  75 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje:
  • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům.
  • Nákup externích specializovaných služeb.
  • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
  • Marketing a propagace (de minimis).
  • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Aktvita B - Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury

 • Kolik může projekt získat:
  • 5 - 50 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce,
  • 10 - 150 mil. Kč pro projekty obsahujícíc stavební práce.
 • Míra podpory: 75 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Způsobilé výdaje:
  • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
  • Patenty, licence a know-how, software apod.
  • Projektová dokumentace (de minimis).

Více o programu Služby infrastruktury

Konzultujte svůj projekt

Využijte znalostí specializovaného týmu odborníků a domluvte si s nimi konzultaci na 222 523 549 nebo na enovation@enovation.cz.

Domluvte si konzultaci

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.