Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

TAČR vyhlásila výsledky 4. kola soutěže ÉTA

V pořadí 4. veřejná soutěž programu ÉTA Technologické agentury ČR byla zaměřena především na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19. Jedná se zejména o oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

11. 9. 2020
Dotace pro podnikatele

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 10. 9. 2020. Celkem bylo podáno 308 návrhů projektů, 301 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 33 návrhů projektů, což znamená 11 % míru úspěšnosti. Celková alokace dotace byla 100 mil. Kč, maximální výše na jeden projekt 4 mil. Kč a výše podpory (intenzita) činila 80%.

Čelíte v souvislosti s Covidem-19 novým výzvám?

Spojení s akademickou sférou vám může pomoci lépe je pochopit a lépe na ně reagovat.  

Vybrali jsme některé vítězné projekty, které podle svého tématu mohou inspirovat i výrobní a průmyslové podniky k zapojení aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ve svůj prospěch. V seznamu vždy najdete název projektu a uchazeče, případně i s dalšími účastníky:

  • Digitální gramotnost v primární zdravotní péči: COVID-19 jako výzva pro rozvoj informačně-komunikačních technologií. Univerzita Karlova.
  • Aplikace nástrojů virtuální reality do tréninku komunikačních dovedností pracovníků hotelů za účelem zmírňování obav a rizik spojených s šířením onemocnění COVID-19. Vysoká škola hotelová v Praze 8.
  • Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace. Vysoká škola ekonomická v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Institut umění - Divadelní ústav.
  • Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku. Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, NEWTON Media.
  • Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy v návštěvních provozech paměťových institucí v době mimořádných epidemiologických opatření. Univerzita Palackého v Olomouci, Akademie výtvarných umění v Praze, Národní památkový ústav.
  • Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize COVID 19 a po ní. Technologické centrum Akademie věd České republiky.
  • Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci. Vysoká škola ekonomická v Praze.
  • Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy. Masarykova univerzita, Městská knihovna v Praze.
  • Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19. ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy.
  • Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, STEM/MARK.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.