Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Tisková zpráva

Společnost enovation s.r.o. uspořádala pod hlavičkou enforum dne 4. října konferenci Eurofondy pro podniky 2014+, na které vystoupili zástupci vyjednávacích orgánů České republiky pro nové dotační období 2014-2020.

5. 10. 2012
Dotace pro podnikatele

Společnost enovation s.r.o. uspořádala pod hlavičkou enforum - get inspired dne 4. října konferenci Eurofondy pro podniky 2014+, na které vystoupili zástupci vyjednávacích orgánů České republiky pro nové dotační období 2014-2020.

Prioritou ČR v novém dotačním období je zvýšení konkurenceschopnosti

Česká republika si v novém dotačním období rozdělí přibližně o 20 procent méně peněz než v období současném a to v předpokládaných 8 tematických oblastech. Návrhy operačních programů by měly být hotovy do konce března 2013 a reálné spuštění by mělo následovat v průběhu roku 2014.

Hlavním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro dotační období 2014-2020 je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Základní cíle nového období jsou v souladu se strategií Evropa 2020 vydanou Evropskou unií. Ruku v ruce s tím jde zaměření na znalostní ekonomiku a podpora posunu českých firem v hodnotových a dodavatelských řetězcích.

V současné době investují do výzkumu a vývoje zejména velké podniky. Ačkoliv tedy budou v příštím programovacím období prioritně podporovány malé a střední podniky, ve vybraných oblastech jako jsou výzkum, vývoj, inovace apod. je snaha vyjednat podporu také pro velké firmy. Zejména podpory těchto aktivit chce dosáhnout Ministerstvo průmyslu a obchodu navazujícím operačním programem, který bude mimo výše uvedené zaměřen také na podporu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi, na inovace v energetice, obnovitelné zdroje energií či na oblast ICT.

Celkově však nebudou podporovány všechny sektory a odvětví v takové míře jako nyní a bude kladen větší důraz na kvalitu projektu z pohledu naplňování cílů programu.

Cílem České republiky v oblasti administrace projektů je zejména zavedení jednotného informačního systému pro všechny operační programy, sjednocování metodik a zjednodušení pravidel pro čerpání podpory z fondů EU, což odráží i požadavky podnikatelů na zjednodušení administrativy, které vyplynuly ze srpnového průzkumu společnosti enovation s.r.o.

Na konferenci vystoupili mj. Petr Očko (ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje při MPO), Miroslava Kopicová (ředitelka Národního vzdělávacího fondu), Daniel Braun (1. náměstek ministra pro místní rozvoj) či Břetislav Grégr (ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO).

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.