Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Pomohli jsme ČTÚ se studií důležitou pro rozvoj elektronických komunikací

Jako vítěz výběrového řízení jsme byli pověřeni Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) vypracováním studie proveditelnosti pro rozvoj elektronických komunikací. Výstup I. zmapoval stávající stav, legislativní prostředí a cíle registr pasivní infrastruktury (RPI), ve Výstupu II. jsme navrhli tři možná řešení provedení RPI.

13. 7. 2015
Dotace z OPPIK

Zásadní úlohu při rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací bude hrát registr pasivní infrastruktury (RPI). Zjednodušeně řečeno RPI umožní efektivnější výstavbu síťové infrastruktury pomocí sdílení tras, ve kterých jsou již nyní vedeny mimo jiné silová elektřina, voda, plyn, ropa nebo teplo.

 

Povinnost vytvořit RPI vyplývá jak ze strategického dokumentu Digitální Česko, tak ze směrnice o snižování nákladů při budování vysokorychlostních sítí schválené v minulém roce Evropskou unií. Garantem celé oblasti je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), přípravu podkladů ovšem jako regulátor zajišťuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který by měl dbát i na rozvoj tuzemského internetu.

 

Jako vítěz výběrového řízení jsme byli pověřeni vypracováním studie proveditelnosti. Výstup I. zmapoval stávající stav, legislativní prostředí a cíle RPI, ve Výstupu II. jsme navrhli tři možná řešení provedení RPI.

 

Celkově jsme studii proveditelnosti koncipovali tak, aby Česká republika nejen dostála povinnostem vyplývajícím z evropské směrnice, ale abychom vytvořili registr, který umožní optimální rozvoj elektronických komunikací v nadcházejících letech. I kvůli chybějící transpozici výše zmíněné evropské směrnice jsme apelovali na ČTÚ, abychom do přípravy dokumentů mohli více zapojit subjekty, které budou z fungujícího RPI skutečně čerpat informace. Bohužel jsme se však nakonec museli smířit pouze se zprostředkovanou spoluprací.

 

ČTÚ se nakonec rozhodl podpořit základní variantu navrženého registru, kterou upřednostnil před námi doporučeným rozšířeným návrhem. Na rozdíl od rozšířené verze, jež by výrazně pomohla subjektům v oblasti elektronických komunikací, plní základní varianta pouze nezbytné minimum.

 

Studie proveditelnosti byla ČTÚ schválena a postoupena ministerským úředníkům, kteří nyní zajistí další kroky potřebné k transpozici evropské směrnice a naplnění cílů dokumentu Digitální Česko.

 

Časový harmonogram je už teď velmi napjatý. Přesto doufáme, že naše práce přispěje ke kýženému cíli – koordinovaným a smysluplným investicím do rozvoje elektronických komunikací v České republice, kam mimo jiné předpokládají i strategie EU a ČR.

 

Obě části námi zpracované studie si můžete prostudovat na internetových stránkách ČTÚ.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.