Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

enovation novým členem APES

Bude se aktivně podílet na podpoře energetických služeb EPC.

2. 10. 2020
Nedotační aktuality

Společnost enovation s.r.o. na konci září 2020 vstoupila do Asociace poskytovatelů energetických služeb. Specialista na dotační poradenství pro firmy samozřejmě nemění předmět svého podnikání, ale ve společnosti energetických firem bude za svůj obor přispívat k rozvoji tématu energetických úspor.

 „Jak víte, enovation je dlouhodobě jedničkou v dotačním poradenství pro podnikatelský sektor. Jednou z klíčových oblastí, na které mohou podniky čerpat evropské dotace, jsou energetické úspory. Proto si velmi vážíme příležitosti vstoupit do APES, spojit síly s předními poskytovateli energetických služeb a přispět ke snaze o nastavení co nejefektivnějších podmínek pro využití EU fondů v této problematice,“ přibližuje vstup do APES Jiří Kvíz, jednatel a CEO enovation.

Energetici vítají zapojení enovation kvůli podpoře nových trendů

Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo průmyslu a obchodu si začínají významně uvědomovat výhodu transparentních a prokazatelných úspor energie, které dotovaným projektům zaručuje metoda EPC, a její využití zvýhodňují v rámci operačních programů OPŽP i OPPIK. „Nyní je důležité, aby tento trend zachytily i poradenské společnosti v oblasti dotací, protože už na konci listopadu 2020 by měla být otevřena nová výzva programu Úspory energie (OP PIK), která se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie. Jsme proto velmi rádi, že můžeme v našich řadách přivítat poradenskou společnost enovation,“ oceňuje nové angažmá firmy enovation v asociaci Miroslav Marada, předseda Rady APES.

Co si představit pod pojmem „metoda EPC“?

EPC - Energy Performance Contracting - je řešení úspor energií se zaručeným výsledkem. Poskytovatelé energetických služeb zpracují nejprve zákazníkovi analýzu, která spočítá, jakých energetických úspor může uživatel dosáhnout. Následně se vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele takové technologie. Garantovaná úspora od dodavatele - poskytovatele energetických služeb - pak slouží jako nástroj financování. Zjednodušeně řečeno projekt financuje banka, a splátka je spočítána právě z těch garantovaných úspor zákazníka. 

Z pohledu dotačního poradenství je zajímavé, že energetické úspory metodou EPC se nyní stanou předmětem poslední výzvy v dotačním programu Úspory energie OP PIK. Doposud dotační programy na úspory energie s metodou EPC neuměly pracovat. EPC byla totiž původně vymyšlená pro nefiremní sektor, jako obce nebo kraje. Nyní EPC přichází i do komerčního sektoru, a s tím souvisí i zapojení do dotačního programu pro podniky.

“Podmínky čerpání dotací s EPC se ještě ladí. Například se diskutuje rozsah způsobilých výdajů či forma výplaty dotace, protože běžně celou investici financuje banka, která dodavateli uhradí celých 100 % a následně dochází ke splácení. Dotace tak bude vlastně mimořádnou splátkou, jestliže žadatele využije financování bankou. Ale to jsou řekněme provozní detaily; v principu panuje shoda, že dotační program Úspory energie z programu OPPIK  bude možno využít i pro energetické úspory metodou EPC,“ vysvětluje ing. Miloš Ciniburk, zkušený projektový manager enovation. 

Doplňujeme, že vypsání nové výzvy programu Úspory energie se očekává na začátku listopadu 2020, a my vás budeme o přesném termínu i podmínkách dále informovat

APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb – sdružuje téměř tři desítky ESCO společnosti, poradenských a právních firem z oblasti energetických služeb, dodavatelů technologie. Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. APES reprezentuje a hájí oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zemích, aktivně přispívá k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR a určuje a slaďuje standardy energetických služeb v ČR. V neposlední řadě propaguje energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru.

Rolí enovation je mj.  přispět ke snaze o nastavení co nejefektivnějších podmínek pro využití EU fondů a dalších dotací v této problematice.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.