Krajský soud v Hradci Králové vznesl zásadní rozsudek v otázce odpočtu výzkumu a vývoje

Došlo k dalšímu rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Tentokrát ve prospěch žalobce ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

10. 10. 2018
Nedotační aktuality

Oblast odpočtu výzkumu a vývoje (VaV) čekají v příštím roce legislativní změny. Novinky by se měly týkat snížení daňové nejistoty a administrativní zátěže poplatníků. Pozitivní zprávy však přichází už teď, tentokrát díky rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ve prospěch žalobce (ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.), který zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil Odvolacímu finančnímu ředitelství k dalšímu řízení.

Již zmíněné rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové se týká doměrku na dani z příjmů právnických osob a souvisejícího penále za zdaňovací období 2009 a 2010 z důvodu neunesení důkazního břemene v důsledku nepředložení veškeré obchodní dokumentace, nesplnění formálních a materiálních náležitostí projektu VaV. Dále také neprokázání přítomnosti ocenitelného prvku novosti a nutnosti odstranění technické nejistoty.

  • Všechny náklady vynaložené v souvislosti s VaV poplatník není povinen uplatnit. Naopak může odečíst pouze takové výdaje, u kterých dokáže ustát své důkazní břemeno před správcem daně s ohledem na jejich prokazatelnost, evidenci a administrativní náročnost.
  • Krajský soud sdělil, že „lze konstatovat, že schválením písemného vypracování projektu VaV pověřenou osobou, ve kterém zpracovatel vytyčí základní cíle, metody, plánované výdaje projektu VaV a další zákonem stanovené základní údaje, je řešení projektu VaV zahájeno.”
  • Poplatník musí vést oddělené účetnictví o projektu VaV od okamžiku jeho schválení.
  • Je jen na poplatníkovi, které činnosti provede před schválením projektu VaV; náklady, které se vztahují k těmto činnostem, jsou automaticky neuznatelné.
  • Již dříve Krajský soud v rozsudcích potvrdil zmíněnou nutnost ustanovení nezávislého znalce, který sám bude posuzovat dostatečnost předložených materiálů a přítomnost ocenitelného prvku novosti a odstraňování technické nejistoty. Důvod je, že daňové orgány nedisponují takovými odbornými znalostmi, aby sami dokázaly posoudit případný ocenitelný prvek novosti a odstranění technické nejistoty.
  • Krajský soud se vyjádřil k nemožnosti paušalizovat závěry pro jednotlivá zdaňovací období, aniž by byly prokázány jasné souvislosti. Tím reagoval na paušalizaci závěrů, kdy z textace interní směrnice vypracované poplatníkem správce daně dovodil, že dávala zpětně vzniku projektu VaV. Tento závěr vztáhl i na projekty VaV, které se ale vztahovaly až na období po vyhotovení směrnice.
  • Také míra důkazů, které je poplatník povinen předložit pro účely vypracování znaleckého posudku ustanoveným znalcem pro daňové orgány, byla jedním z bodů, ke kterým se Krajský soud vyjádřil. Je plně v gesci znalce, aby posoudil, zda předložené materiály postačují k vytvoření relevantního znaleckého posudku, pokud nebyl poplatník v daňovém řízení důkazně naprosto nečinný.

Rozhodnutí ve prospěch žalobce ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. není jediné tohoto typu. Vedle rozsudků „Fortell“, „Abadia“ a „Vestra Clinics“ je rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové dalším, které konkretizuje nepříliš jasná ustanovení zákona a zvyšuje daňovou jistotu poplatníků. A co je hlavní, může být přínosné i pro hodnocení sporných otázek z pohledu správců daně. Jasným objasněním doposud nepříliš určitému sousloví „zahájení činností VaV“ tak snad odpadají dohady, že by se za zahájení činností VaV mohlo při daňových kontrolách považovat již např. podepsání smlouvy s odběratelem, obdržení objednávky nebo interní schůze managementu k plánovaným činnostem.

Pomůžeme vám s daňovými odpočty. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše specialisty, kteří s vámi možnost uplatnění daňově odčitatelné položky na výzkum a vývoj rádi proberou.

Kontaktujte nás telefonicky na 222 523 549 nebo prostřednictvím e-mailové adresy enovation@enovation.cz. Nebo vyplňte formulář níže.

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových dotačních možnostech přímo pro vás

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.