Webinář zdarma: poslední dotace z končícího období

Chci je získat

TREND

Vyvíjíte nebo zkoumáte? Získejte dotaci až 40 mil. Kč ze státních fondů.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 3. 3. 2021

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program TREND

Program TREND je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude implementován právě Technologickou agenturou (TA ČR). Alokace celého programu činí rekordních 14,92 miliard korun, z toho téměř 10 miliard bude čerpáno ze státního rozpočtu. 

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podle rozsahu a zaměření se TREND dělí na 2 následující podprogramy:

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Tento podprogram se zaměřuje na podporu tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost, zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb. Max. míra podpory je 70 % uznatelných nákladů, max. míra podpory na 1 projekt: 40 mil. Kč.

Pro koho je určen:

 • právnické i fyzické osoby, které vykonávají hosp. činnost a mají možnost řešit projekt samostatně, anebo ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi (podnik musí být schopen doložit alespoň dvouletou účetní historii

Projekty by měly podpořit následující technologické znalostní domény:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie či materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie),
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence),
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

Podprogram 2 „Nováčci“

Nováčky jsou podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací (podnik nemusí dokládat dvouletou účetní historii). 

Tento podprogram se zaměřuje na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. Max. míra podpory je 80 % uznatelných nákladů, max. míra podpory na 1 projekt: 15 mil. Kč.

Čtrvtá veřejná soutěž - připravuje se

 • určena pro Nováčky
 • max. výše dotace: 15 mil. Kč
 • datum vyhlášení: 13. 1. 2021  
 • příjem žádostí: 14. 1. - 3. 3. 2021

Podmínky pro zisk dotace

 • být výzkumnou organizací nebo podnikem (v konsorciu musí být min. 1 výzkumná organizace s podílem nákladů min 10 % na celkových nákladech projektu)
 • realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Co dotační program podporuje

 • překonávání bariér – užší propojení a spolupráce mezi podniky a výzkumem
 • inovativní řešení – konkrétní výsledky musí směřovat k hledání nových postupů a řešení, které nejsou součástí jiných projektů

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1 100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Chcete se o programu Trend dozvědět více? Přihlaste se na jeden z bezplatných webinářů Dotace 2020 – poslední peníze z končícího dotačního období a zjistěte, jak z letošních výzev získat co nejvíce. Přejděte na seznam termínů a vyberte si ten, který vám je nejblíž.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.