Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

TREND

Vyvíjíte nebo zkoumáte? Získejte dotaci až 20 mil. Kč ze státních fondů.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 1. 8. 2020

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 %

Program TREND

Program TREND je resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude implementován právě Technologickou agenturou (TA ČR). Alokace celého programu činí rekordních 14,92 miliard korun, z toho téměř 10 miliard bude čerpáno ze státního rozpočtu. 

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podle rozsahu a zaměření se TREND dělí na 2 následující podprogramy:

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Tento podprogram se zaměřuje na podporu tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost, zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb. Max. míra podpory je 70 % uznatelných nákladů, max. míra podpory na 1 projekt: 70 mil. Kč.

Pro koho je určen:

 • právnické i fyzické osoby, které vykonávají hosp. činnost a mají možnost řešit projekt samostatně, anebo ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi (podnik musí být schopen doložit alespoň dvouletou účetní historii

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady nebo výdaje,
 • náklady na stroje, přístroje a vybavení (vyjma investičních nákladů),
 • náklady na služby,
 • režijní náklady.

Projekty by měly podpořit následující technologické znalostní domény:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie či materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie),
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence),
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

Podprogram 2 „Nováčci“

Nováčky jsou podniky, které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací (podnik nemusí dokládat dvouletou účetní historii). 

Tento podprogram se zaměřuje na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. Max. míra podpory je 80 % uznatelných nákladů, max. míra podpory na 1 projekt: 20 mil. Kč.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady nebo výdaje,
 • náklady na subdodávky, cestovné, patenty,
 • drobný hmotný i nehmotný majetek,
 • náklady na služby,
 • režijní náklady.

Druhá veřejná soutěž - prosinec 2019

 • určena pro Nováčky
 • příjem žádostí: 5. 12. 2019 - 5. 2. 2020
 • alokace: 120 mil. Kč

Podmínky pro zisk dotace

 • být výzkumnou organizací nebo podnikem
 • realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy

Co dotační program podporuje

 • překonávání bariér – užší propojení a spolupráce mezi podniky a výzkumem
 • inovativní řešení – konkrétní výsledky musí směřovat k hledání nových postupů a řešení, které nejsou součástí jiných projektů

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 12 let jsme zpracovali přes 1000 projektů v hodnotě 24 mld. Kč.

enovativní TIP

Tento program bude s největší pravděpodobností vyhlášen i v následujícím dotačním období. Chcete se o jeho zařazení dozvědět jako první? Přihlaste se k odběru nepravidelného dotačního newsletteru a mějte vždy informace z první ruky.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.