Dotace 2021: vše podstatné, co potřebujete vědět

Webináře zdarma

TREND

Provádíte výzkum a vývoj s cílem zavést výsledky do praxe? Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR). Alokace celého programu je 14,92 mld. Kč. Pro 4.VS se počítá s alokací 180 mil. Kč.

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

TREND se dělí na dva podprogramy

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Tento podprogram není v rámci 4. veřejné soutěže vyhlášen.

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Jaké jsou oblasti podpory

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi.

Podpořeny budou projekty s následujícím zaměřením:

 • výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie)
 • digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence)
 • kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita)

Na co lze čerpat podporu 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)

 

Kdo může žádat podporu 

 • uchazečem o podporu může být právnická i fyzická osoba
 • příjemcem může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s VO (musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum)
 • hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč

Forma a výše podpory

 • maximální výše podpory se omezuje na 15 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje
 • míra podpory na projekt činí až 80 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky)
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti
 • jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu

Podmínky pro zisk dotace

 • podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy
 • podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče
 • příjemce podpory může být i nově vzniklý podnik, tj. bez účetní historie, ale musí prokázat způsob spolufinancování projektu
 • příslušné účetní výkazy musí být zveřejněny v Obchodním rejstříku, pokud daný podnik má dle zákona o účetnictví takovou povinnost uloženu
 • projekt musí naplňovat vybrané cíle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV)

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 13 let jsme zpracovali přes 1 100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč.

enovativní TIP

Chcete se o programu TREND dozvědět více? Přihlašte se na náš bezplatný webinář a zjistěte, jak z letošní veřejné soutěže získat co nejvíce.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.