Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy, obce či zdravotnického zařízení. Za 17 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 47 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně více než 90% úspěšnost.


Nejčastěji hledané

Filtrovat

Velikost firmy

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Fotovoltaické elektrárny (Mod. Fond)

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 5 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce (Mod. Fond)

  Získat dotace na fotovoltaiku mohou nově i obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel. V rámci dotační výzvy RES+ č. 3/2024 z Modernizačního fondu budou podpořeny fotovoltaické elektrárny s akumulací i bez na celém území České republiky.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře (Mod. Fond)

  Modernizační fond ve výzvě RES + č.4/2024 podpoří sdružené projekty výstavby FVE. Dotace na fotovoltaiku mohou žádat kraje, obce, městské části i církve.

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Digitální podnik

  Získejte až 30 mil. Kč na podporu digitalizace vašeho podniku. Dotace umožní zefektivnit vaše provozní procesy a výrobu díky moderním informačním technologiím.

 • Otevřený do 31. 10. 2025

  Úspory energie (OPTAK)

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 30 mil. EUR na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 31. 7. 2024

  Inovace (OPTAK)

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 60 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Otevřený do 14. 8. 2024

  Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Připravuje se začátek v 9/2024

  Aplikace (OPTAK)

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 125 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený

  Odpočty na výzkum a vývoj

  Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Otevřený do 27. 12. 2024

  Udržitelné hospodaření s vodou

  Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce.

 • Otevřený

  Kyberbezpečnost (NPO)

  Výzva zaměřená na podporu zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury pro organizace, které budou součástí regulace v rámci směrnice NIS2.

 • Připravuje se začátek v 8/2024

  Vysokorychlostní internet (OPTAK)

  Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 228 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Potenciál (OPTAK)

  Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 28. 3. 2025

  Marketing (OPTAK)

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 2,45 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 31. 12. 2024

  ENERGov - Úspory energie ve veřejných budovách na území hl. m. Prahy

  Dotace je zaměřena na zlepšení energetické účinnosti a využit obnovitelných a nízkoemisních zdrojů při výstavbě či rekonstrukci ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Energetické úspory památkově chráněných budov - ENERGov

  Dotace na snížení energetické náročnosti, úspory energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie pro historické veřejné budovy.

 • Otevřený

  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Otevřený do 29. 11. 2024

  Materiálové využití odpadů

  Získejte až 85 % finanční podporu na zpracování odpadu na materiály či výrobky.

 • Otevřený do 31. 12. 2024

  Budování kapacit dětských skupin - veřejný sektor

  Vybudujte novou dětskou skupinu, ať už výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území České republiky.

 • Otevřený do 17. 7. 2024

  Program SIGMA (TAČR)

  Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých, středních a začínajících podniků.

 • Otevřený do 15. 8. 2024

  Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

  Dotační program na výstavbu, modernizaci, opravu a rekonstrukci místní pozemní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje energií - malé vodní elektrárny

  Dotační podpora až 100 mil. Kč na investici související s realizací malých vodních elektráren. Pomůžeme vám získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci.

 • Otevřený do 30. 8. 2024

  Vybavení vysokých škol

  Dotace pro vysoké školy na přístrojové, laboratorní nebo softwarové vybavení, rekonstrukci vzdělávacích prostor nebo studijní pomůcky. Pro zkvalitnění výuky studijních programů je připravena alokace ve výši 11,8 mld. Kč.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Energetická infrastruktura – OZE v LDS

  Dotace až 100 mil. Kč na posílení venkovního a kabelového vedení, výstavbu a modernizaci rozvodovny, či elektrostanice a nákup rozvaděčů, transformátorů a trafostanic.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

  Dotace až 100 mil. Kč na nákup a instalace transformátorů a trafostanic pro provozovatele distribučních soustav.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  DIGI pro firmu - vzdělávání zaměstnanců

  Dotační program na podporu vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0.

 • Připravuje se začátek v 9/2024

  Dostupné bydlení

  Program vám formou dotace a zvýhodněného úvěru pomůže s náklady na pořízení bytů či bytového domu určeného k dlouhodobému pronájmu.

 • Otevřený do 29. 11. 2024

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

  Dotace podpoří změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Energetické úspory veřejných budov (NPŽP)

  Získejte až 60 % finanční podporu na provedení energeticky úsporné renovace veřejných budov.

 • Otevřený do 31. 7. 2024

  Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

  Na podporu lůžkové psychiatrické péče pro pacienty je připraveno téměř 888 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 28. 11. 2024

  eHealth

  Získejte dotaci na pořízení informačních systémů pro vedení zdravotnické dokumentace a IT vybavení.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje vtláčení biometanu

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Získejte až 80% dotační podporu na pořízení technologie umožňující úpravu bioplynu na biometan.

 • Otevřený do 31. 12. 2025

  Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu (NPO)

  Získejte dotaci na komplexní revitalizaci budov s cílem snížení konečné spotřeby energie. Pro organizační složky státu je přichystáno 2,3 mld. Kč.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Mezisektorová spolupráce pro ITI

  Získejte až 100 milionů korun na navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry, díky které budete moci efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

 • Připravuje se začátek v 12/2024

  Program TWIST

  Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s nástupcem dotačních programů TREND a The Country for the Future.
  Program je realizovaný formou veřejných soutěží a je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na zavádění výsledků do praxe.

 • Otevřený do 30. 11. 2026

  Úspory energie - úvěry

  Ušetřete na provozních nákladech za energie prostřednictvím úvěru až 60 mil. Kč v kombinaci s dotační podporou.

 • Otevřený do 31. 10. 2025

  Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Otevřený

  Program THÉTA (TAČR)

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 90% dotaci z programu THÉTA.

 • Otevřený

  Program Prostředí pro život (TAČR)

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 85 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Otevřený

  Investiční pobídky

  Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních sítí (NPO)

  Dotace až 2 mld. Kč na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci distribučních sítí.

 • Otevřený do 31. 12. 2025

  Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

  Dotace na revitalizaci budov organizačních složek státu. Získejte dotaci až 100 %

 • Otevřený do 22. 7. 2024

  Výzva č. 44 sociální domy

  Získejte dotaci až 80 mil. Kč na nákup, výstavbu, rekonstrukci zařízení pro poskytování sociální péče.

 • Otevřený do 30. 6. 2026

  Vzdělávání ve firmách

  Program přináší do uhelných regionů přes 900 mil. Kč na zachování zaměstnanosti v podnicích formou profesního vzdělávání.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  Záruka Elektromobilita

  Podpora pro malé, střední i velké podniky, díky které mohou získat až 300 tisíc Kč na pořízení jednotlivých vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem.

 • Otevřený do 3. 3. 2025

  Energetické úspory ve veřejných budovách

  Dotace na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

 • Otevřený

  Modernizace zdrojů a technologií v průmyslu v EU ETS

  Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Otevřený do 31. 12. 2027

  Střední školy

  Získejte dotaci až 100 % pro vaši střední školu.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

  Na paliativní péči pro pacienty je připraveno téměř 355 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 10. 6. 2025

  Zelená infrastruktura

  Získejte dotaci až 85 % na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí

 • Otevřený do 30. 6. 2025

  Následná péče

  Získejte až 100 % na zlepšení kvality a zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče

 • Otevřený do 31. 8. 2024

  Interoperabilita

  Získejte dotaci na digitalizaci zdravotnických záznamů, jejich elektronickou výměnu a sdílení.

 • Otevřený do 10. 9. 2024

  Cestovní ruch

  Dotace na vybudování veřejné infrastruktury. Využijte až 60 % dotační podporu pro Vaše město na výstavbu nebo rozšíření parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras nebo naučných stezek.

 • Otevřený do 31. 8. 2024

  Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

  Získejte dotaci na stavební úpravy pro zkvalitnění sociálních služeb.

 • Otevřený do 15. 1. 2025

  Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom (NPO)

  Pro pracoviště poskytující screeningovou kolonoskopii je z Národního plánu obnovy připraveno 150 mil. Kč na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.