Dotace 2021: vše podstatné, co potřebujete vědět

Webináře zdarma

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 30 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost.

Aktuální dotace k čerpání

Aktuálně je otevřeno 89 výzev, kde na vás čeká 185,3293 mld. Kč.

Najděte vhodný dotační program

Velikost podniku

Stav programu

Kam směřuje Vaše investice

Vašemu filtru odpovídá 89 záznamů


 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Bezpečnostní výzkum ČR

  Dotace až 40 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

 • Připravuje se začátek v 3/2021

  Program TREND

  Dotace na výzkum a vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený do 30. 4. 2021

  Inovace

  Dotace na zavedení nových produktů na trh. Až 75 mil. Kč na nové výrobní stroje a zařízení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 30. 4. 2021

  Úspory energie

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 31. 12. 2022

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi. Celkově je pro tento program alokováno 150 mil. Kč.

 • Otevřený do 30. 6. 2021

  Úspory energie v SZT

  Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Získejte až 200 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a ekologických studií.

 • Otevřený do 9. 6. 2021

  HORIZONT 2020 - SME Instrument

  Dotace na podporu tržního uplatnění inovace. Až 2,5 mil. euro na mzdy, subdodávky a další provozní náklady pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 15. 3. 2021

  Proof of Concept

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 1. 4. 2021

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Otevřený do 30. 6. 2021

  Poradenství

  Získejte až 1 milion Kč. na nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky.

 • Otevřený

  Povez

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřený do 10. 3. 2021

  Innovation Fund – Small Scale Projects

  Dotace na podporu instalace pilotních řešení vysoce inovativních technologií vedoucí ke sníží emise skleníkových plynů s potenciálem pro uplatnění na trhu.

 • Otevřený do 12. 5. 2021

  Program THÉTA

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 80% dotaci z programu THÉTA.

 • Otevřený do 31. 3. 2021

  The Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Otevřený do 16. 4. 2021

  Vysokorychlostní internet: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

  Dotace až 200 mil. Kč na pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a veřejnoprávních subjektů a souvisejícího informačního systému.

 • Otevřený do 31. 5. 2021

  Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

  Dotace na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách za pomoci využití lokálních obnovitelných zdrojů.

 • Otevřený

  REACT-EU

  REACT-EU umožní čerpat prostředky především v oblasti zdravotnictví, dále také na investice, které pomohou podpořit zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství.

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Standardizovaná infrastruktura

  Program nabídne celkem 1,2 mld. Kč na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

 • Otevřený do 30. 6. 2021

  Domovní čistírny odpadních vod

  Získejte pro svou obec dotaci až 240 tis. Kč na realizaci soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Pokryjte 80 % nákladů na nákup, instalaci a zprovoznění zařízení DČOV.

 • Otevřený do 30. 4. 2021

  Program Brownfield

  Získejte dotaci až 50 % na stavební práce, dodávky a služby určené k revitalizaci nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů.

 • Otevřený do 9. 4. 2021

  Podpora bydlení - Podporované byty

  Získejte dotaci na výstavbu pečovatelských bytů nebo bytů v komunitním domě seniorů.

 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Prostředí pro život

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 90 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Program Doprava 2020+

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Digitální ekonomika a společnost, inovativní startup a nové technologie

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Digitální transformace podniků

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Snižování spotřeby energie

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Rozvoj čisté mobility

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 3/2021

  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

  Pokryjte až 70 % nákladů na modernizaci a rekonstrukci základní a mateřské školy ve své obci.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Digitální vysokorychlostní sítě

  Chystaný program Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.