Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy, obce či zdravotnického zařízení. Za 15 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 32 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně více než 90% úspěšnost.

Najděte vhodnou dotaci pro vaši firmu


Nejčastěji hledané

Filtrovat

Velikost firmy

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

 • Otevřený do 30. 11. 2023

  Úspory energie (OPTAK)

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Virtuální podnik

  Dotace 500 tisíc Kč až 5 milionů Kč na pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich digitalizace a automatizace.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Marketing (OPTAK)

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 5 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Program Doprava 2030 (TAČR)

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený do 1. 2. 2024

  Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Otevřený do 1. 2. 2024

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený do 16. 6. 2023

  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

  Dotace na externí vzdělávání zaměstnanců. Až 10 mil. Kč na projekty odborného rozvoje zaměstnanců.

 • Otevřený do 3. 5. 2023

  Bezpečnostní výzkum ČR

  Získejte dotaci až 30 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

  Na paliativní péči pro pacienty je připraveno téměř 355 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 29. 2. 2024

  Podpora ochrany veřejného zdraví

  Na podporu ochrany veřejného zdraví je připraveno více než 1,8 mld. Kč. Využijte 100% podporu pro vaši krajskou hygienickou stanici.

 • Otevřený do 5. 4. 2023

  Program SIGMA (TAČR)

  Dotace pro projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků.

 • Otevřený do 17. 4. 2023

  Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

  Na rehabilitační péči pro pacienty je připraveno 1,157 miliardy Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 31. 7. 2024

  Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

  Na podporu lůžkové psychiatrické péče pro pacienty je připraveno téměř 888 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 5. 6. 2023

  Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G na venkově

  Získejte podporu na  rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově.

 • Otevřený do 25. 8. 2023

  Výzkumné infrastruktury

  Získejte dotaci až 95 % na rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

 • Otevřený do 16. 6. 2023

  Společně za vzděláváním

  Dotace na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v dlouhodobém horizontu až 36 měsíců.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Rozvoj onkologické a hemato-onkologické péče

  Pro onkologickou a hematoonkoligickou péči je připraveno téměř 3,5 miliardy Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 31. 3. 2023

  Czech Rise Up

  Získejte dotaci 500 mil. Kč na poradenské služby v oblasti digitalizace podniků.

 • Otevřený do 5. 5. 2023

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

  Dotace podpoří rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

  Dotace podpoří změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

  Dotace na revitalizaci budov organizačních složek státu. Získejte dotaci až 100 %

 • Otevřený do 30. 6. 2023

  Dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně

  Získejte podporu na dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně.

 • Otevřený do 30. 6. 2023

  Komunální FVE

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp pro vaši obec

 • Připravuje se začátek v 10/2023

  Aplikace (OPTAK)

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 125 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 7/2023

  Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ (Mod. Fond)

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Připravuje se začátek v 8/2023

  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  Až 40% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  Konektivita škol

  Využijte dotační podporu 85 % pro vaši školu na zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  Střední školy

  Získejte dotaci až 100 % pro vaši střední školu.

 • Otevřený do 31. 5. 2023

  Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

  Získejte pro svou obec dotaci až 90 % na fotovoltaické systémy

 • Otevřený do 15. 5. 2023

  Mateřské školy v méně rozvinutých regionech

  Získejte dotaci až 100 % na navýšení kapacity a kvality podmínek mateřské školy a zvyšte energetické úspory vaší školky.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  Odborné učebny

  Využijte dotační podporu 85 % vyřešte(negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Připravuje se začátek v 6/2023

  Inovace (OPTAK)

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 40 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Připravuje se začátek v 6/2023

  Potenciál (OPTAK)

  Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Proof of Concept (OPTAK)

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 9/2023

  Program THÉTA (TAČR)

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 60% dotaci z programu THÉTA.

 • Připravuje se začátek v 8/2023

  Úspora vody v podnicích (OPTAK)

  Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.

 • Připravuje se začátek v 1/2024

  Zelená infrastruktura

  Získejte dotaci až 85 % na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí

 • Otevřený do 31. 8. 2023

  Vozidla pro veřejnou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na pořízení vozidel pro veřejnou dopravu.

 • Otevřený do 31. 5. 2023

  Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

  Získejte pro svou obec dotaci až 50 % na rekonstrukci technologií přispívající ke snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury.

 • Otevřený do 27. 9. 2023

  Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci cyklistické infrastruktury

 • Otevřený do 6. 10. 2023

  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikace pro pěší.

 • Otevřený do 14. 4. 2023

  Technologické platformy

  Program podporuje rozvoj činností technologických platforem směřujících k modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

 • Otevřený

  Operační program Spravedlivá transformace (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  POVEZ

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřený

  Odpočty na výzkum a vývoj

  Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Otevřený do 30. 6. 2023

  Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

  Získejte dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie.

 • Otevřený

  Investiční pobídky

  Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

 • Otevřený do 15. 12. 2023

  Elektromobilita pro veřejný sektor (NPO)

  Z programu budou moci veřejné subjekty získat až 1 mil. Kč na pořízení vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem a dobíjecích stanic.

 • Otevřený do 31. 8. 2023

  eGOVERNMENT

  Dotace pro veřejný sektor související s využíváním přínosů digitalizace. Získejte dotaci až 85 %

 • Otevřený do 21. 4. 2023

  Spolupráce - klastry

  Dotační program se zaměřuje na podporu rozvoje inovačních sítí, které zlepší společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený do 27. 7. 2023

  Kybernetická bezpečnost ČR

  Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Vysokorychlostní internet (OPTAK)

  Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Snížení energetické náročnosti veřejných budov

  Dotace na renovace veřejných budov. Získejte až 50% dotaci na renovace, nákup fotovoltaických systémů nebo třeba výměnu zdroje tepla pro veřejné subjekty všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 1/2024

  Kyberbezpečnost (NPO)

  Výzva zaměřená na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury pro organizace, které budou součástí regulace v rámci směrnice NIS2.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  eHealth

  Získejte dotaci na pořízení informačních systémů pro vedení zdravotnické dokumentace a IT vybavení.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Zateplení veřejných budov

  Dotace na renovace veřejných budov. Získejte dotaci na renovace, nákup fotovoltaických systémů nebo třeba výměnu zdroje tepla pro veřejné subjekty všech velikostí.

Napište nám nebo volejte 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.