Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 32 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost.

Aktuální dotace k čerpání

Aktuálně je otevřeno 102 výzev, kde na vás čeká 8,2583 mld. Kč.


Nejčastěji hledané

Najděte vhodný dotační program

Velikost podniku

Stav programu

Kam směřuje Vaše investice

Vašemu filtru odpovídá 102 záznamů


 • Otevřený do 15. 11. 2021

  ICT a sdílené služby - Digitální podnik

  Dotace na nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy.

 • Připravuje se začátek v 12/2021

  Program TREND – Technologičtí lídři

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 40 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený do 31. 12. 2021

  Nemovitosti - Pomoc po tornádu

  Zasáhlo váš podnik tornádo nebo jeho doprovodné jevy na území České republiky dne 24. června 2021? Získejte dotaci na kompenzaci škod.

 • Otevřený do 31. 12. 2022

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi. Celkově je pro tento program alokováno 150 mil. Kč.

 • Otevřený do 10. 10. 2021

  HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

  Dotace na podporu tržního uplatnění inovace. Až 2,5 mil. euro na mzdy, subdodávky a další provozní náklady pro malé a střední podniky.

 • Otevřený

  Povez

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřený

  Operační program Spravedlivá transformace (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Otevřený

  Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

  Pokryjte až 70 % nákladů na modernizaci a rekonstrukci základní a mateřské školy ve své obci.

 • Otevřený do 14. 1. 2022

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT

  Dotace podpoří vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie nebo změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 15. 11. 2021

  Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Otevřený do 31. 1. 2022

  Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu - ENERG ETS

  Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Standardizovaná infrastruktura

  Program nabídne celkem 1,2 mld. Kč na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

 • Otevřený do 21. 9. 2021

  Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty (včetně LDN)

  Dotace až 250 mil. Kč na stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť a pořízení přístrojového vybavení.

 • Otevřený do 28. 9. 2021

  Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (nemocnice)

  Dotace až 250 mil. Kč na stavby, rekonstrukce, modernizace pracovišť a pořízení přístrojového vybavení.

 • Otevřený do 30. 9. 2021

  Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

  Dotace na posílení vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS).

 • Otevřený do 30. 9. 2021

  Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů (ZZS)

  Dotace pro zdravotnické záchranné služby krajů s cílem posílit jejich vybavenost a připravenost v boji s pandemií COVID-19.

 • Otevřený do 3. 2. 2022

  Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

  Získejte dotaci až 60 mil. Kč na budovy, zařízení a vybavení pro zkvalitnění sociální infrastruktury.

 • Otevřený

  Národní plán obnovy ČR

  Národní plán obnovy poskytne celkem 200 miliard Kč českým podnikům, které zasáhly následky pandemie. Podpoří také zelenou a digitální transformaci.

 • Otevřený do 30. 9. 2021

  Regiony 2021

  Podpora rozvoje sportovní infrastruktury v České republice. Získejte dotaci až 40 mil. Kč výstavbu a rekonstrukci sportovišť.

 • Připravuje se začátek v 5/2022

  Inovace

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 100 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Vysokorychlostní internet

  Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje se začátek v 5/2022

  Potenciál

  Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 2/2022

  Technologie 4.0

  Dotace na technologie. Dotace na high-tech vybavení. Až 40 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 5/2022

  Aplikace

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 2/2022

  Partnerství znalostního transferu

  Program mezi žadatele rozdělí přes 1 mld. korun. Pokud jste malý či střední podnik, chcete spolupracovat s výzkumnými organizacemi a získat tak přístup k cenným znalostem a technologiím, které vaše podnikání posunou dopředu, pak jste ideálním žadatelem o dotaci z tohoto programu.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Úspory energie

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Spolupráce

  Dotační program se zaměřuje na podporu rozvoje inovačních sítí – technologických platforem, které zlepší společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem s výzkumnými organizacemi.

 • Připravuje se začátek v 11/2022

  Smart grids

  Dotace na hmotný a nehmotný majetek. Až 500 mil. Kč na výstavbu, posílení a modernizaci přenosové soustavy a transformátorů pro velké podniky.

 • Připravuje se začátek v 2/2022

  Nízkouhlíkové technologie

  Dotace na nízkouhlíkové technologie. Až 70 mil. Kč na využití druhotných surovin, nakládání s energií a oblast elektromobility pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Proof of Concept

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 2/2022

  Obnovitelné zdroje energie

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Poradenství

  Získejte až 1 milion Kč. na nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 2/2022

  Marketing

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 4 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 4/2022

  Program TREND – Nováčci

  Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Připravuje se začátek v 4/2022

  Program Doprava 2020+

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Připravuje se začátek v 3/2022

  Program THÉTA

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 80% dotaci z programu THÉTA.

 • Připravuje se začátek v 6/2022

  Program Prostředí pro život

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 90 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Snižování spotřeby energie - Národní plán obnovy

  Chystaný program Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Rozvoj čisté mobility - Národní plán obnovy

  Chystaný program Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 2/2022

  The Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Program ÉTA

  Rádi byste získali podporu pro aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum? Získejte až 80% dotaci z programu Éta.

 • Připravuje se začátek v 3/2022

  Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

  Dotace pomůže ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře.

 • Připravuje se začátek v 5/2022

  Vysokorychlostní internet: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

  Dotace až 200 mil. Kč na pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a veřejnoprávních subjektů a souvisejícího informačního systému.

 • Připravuje se začátek v 9/2021

  Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

 • Připravuje se začátek v 9/2021

  Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Digitální ekonomika a společnost, inovativní startup a nové technologie - Národní plán obnovy

  Chystaný program Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Digitální transformace podniků - Národní plán obnovy

  Dotace na nákup základního i pokročilejšího softwaru, počítačů a dalšího hardwaru. Pro velké firmy (i pražské)

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Přechod na čistší zdroje energie - Národní plán obnovy

  Chystaný program Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda - Národní plán obnovy

  Chystaný program Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Digitální vysokorychlostní sítě - Národní plán obnovy

  Chystaný program Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Připravuje se začátek v 10/2021

  Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace - Národní plán obnovy

  Dotace na podporu fotovoltaických elektráren (FVE) do 1MW, fotovoltaických systémů včetně akumulace energie.

 • Připravuje se začátek v 3/2022

  Zlepšení energetické účinnosti v podnicích - ENERG

  Dotace na podporu zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů také pro pražské podniky.

 • Připravuje se začátek v 11/2021

  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

  Dotace v objemu 80 miliard Kč na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitalizace, technologického vybavení, energeticky úsporných řešení a dalších aktivit, které zvýší konkurenceschopnost českých podniků.

 • Připravuje se začátek v 3/2022

  Nemovitosti

  Dotace na rekonstrukce průmyslových objektů. Až 70 mil. Kč na stavební práce pro malé a střední podniky.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.