Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy, obce či zdravotnického zařízení. Za 17 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 47 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně více než 90% úspěšnost.


Nejčastěji hledané

Filtrovat

Velikost firmy

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Fotovoltaické elektrárny (Mod. Fond)

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 5 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce (Mod. Fond)

  Získat dotace na fotovoltaiku mohou nově i obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel. V rámci dotační výzvy RES+ č. 3/2024 z Modernizačního fondu budou podpořeny fotovoltaické elektrárny s akumulací i bez na celém území České republiky.

 • Otevřený do 31. 10. 2024

  Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře (Mod. Fond)

  Modernizační fond ve výzvě RES + č.4/2024 podpoří sdružené projekty výstavby FVE. Dotace na fotovoltaiku mohou žádat kraje, obce, městské části i církve.

 • Připravuje se začátek v 4/2024

  Úspory energie (OPTAK)

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2024

  Inovace (OPTAK)

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 40 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Aplikace (OPTAK)

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 125 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 5/2024

  Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Připravuje se začátek v 5/2024

  Digitální podnik

  Dotace na podporu digitalizace v českých podnicích. Získejte až 15 mil Kč na zefektivnění vašich procesů nebo výroby v podniku.

 • Otevřený

  Odpočty na výzkum a vývoj

  Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Otevřený

  Kyberbezpečnost (NPO)

  Výzva zaměřená na podporu zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury pro organizace, které budou součástí regulace v rámci směrnice NIS2.

 • Připravuje se začátek v 6/2024

  Vysokorychlostní internet (OPTAK)

  Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Potenciál (OPTAK)

  Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 28. 6. 2024

  ENERGov - Úspory energie ve veřejných budovách na území hl. m. Prahy

  Dotace je zaměřena na zlepšení energetické účinnosti a využit obnovitelných a nízkoemisních zdrojů při výstavbě či rekonstrukci ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře.

 • Otevřený do 28. 6. 2024

  Energetické úspory památkově chráněných budov - ENERGov

  Dotace na snížení energetické náročnosti, úspory energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie pro historické veřejné budovy.

 • Otevřený do 28. 6. 2024

  Udržitelné hospodaření s vodou

  Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce.

 • Připravuje se začátek v 12/2024

  Technologie 4.0 (OPTAK)

  Dotační výzva podpoří částkou 1,5 mld. Kč nákup nových technologií a pořízení softwarového zařízení do firem

 • Připravuje se začátek v 6/2024

  Marketing (OPTAK)

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 2,45 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 7/2024

  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Otevřený do 31. 5. 2024

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje energií - malé vodní elektrárny

  Dotační podpora až 100 mil. Kč na investici související s realizací malých vodních elektráren. Pomůžeme vám získat dotace na výstavbu nebo rekonstrukci.

 • Otevřený do 1. 5. 2024

  Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

  Dotace na výstavbu, modernizaci kompostáren nebo pořízení techniky na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Energetická infrastruktura – OZE v LDS

  Dotace až 100 mil. Kč na posílení venkovního a kabelového vedení, výstavbu a modernizaci rozvodovny, či elektrostanice a nákup rozvaděčů, transformátorů a trafostanic.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Energetická infrastruktura – Úspory v LDS

  Dotace až 100 mil. Kč na nákup a instalace transformátorů a trafostanic pro provozovatele distribučních soustav.

 • Připravuje se začátek v 5/2024

  Program SIGMA (TAČR)

  Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých, středních a začínajících podniků.

 • Otevřený do 31. 7. 2024

  Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

  Na podporu lůžkové psychiatrické péče pro pacienty je připraveno téměř 888 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 28. 11. 2024

  eHealth

  Získejte dotaci na pořízení informačních systémů pro vedení zdravotnické dokumentace a IT vybavení.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje vtláčení biometanu

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Získejte až 80% dotační podporu na pořízení technologie umožňující úpravu bioplynu na biometan.

 • Otevřený do 28. 6. 2024

  Podpora obcí v národních parcích

  Obce v národních parcích mohou nyní získat dotace na širokou škálou investic - od oprav veřejných prostranství či informačních center přes programy vzdělávání až po přípravu rozvojových studií.

 • Otevřený do 31. 12. 2025

  Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu (NPO)

  Získejte dotaci na komplexní revitalizaci budov s cílem snížení konečné spotřeby energie. Pro organizační složky státu je přichystáno 2,3 mld. Kč.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Mezisektorová spolupráce pro ITI

  Získejte až 100 milionů korun na navázání či prohloubení spolupráce se subjekty z aplikační sféry, díky které budete moci efektivně využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.

 • Připravuje se začátek v 4/2024

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

  Dotace podpoří změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 30. 11. 2026

  Úspory energie - úvěry

  Ušetřete na provozních nákladech za energie prostřednictvím úvěru až 60 mil. Kč v kombinaci s dotační podporou.

 • Otevřený do 13. 12. 2024

  Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Otevřený do 24. 4. 2024

  Program Doprava 2030 (TAČR)

  Získejte až 40 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Otevřený

  Program THÉTA (TAČR)

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 90% dotaci z programu THÉTA.

 • Otevřený

  Investiční pobídky

  Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

 • Otevřený do 30. 12. 2024

  Výstavba, rekonstrukce a modernizace distribučních sítí (NPO)

  Dotace až 2 mld. Kč na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci distribučních sítí.

 • Otevřený do 31. 12. 2025

  Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

  Dotace na revitalizaci budov organizačních složek státu. Získejte dotaci až 100 %

 • Otevřený do 22. 7. 2024

  Výzva č. 44 sociální domy

  Získejte dotaci až 80 mil. Kč na nákup, výstavbu, rekonstrukci zařízení pro poskytování sociální péče.

 • Otevřený do 30. 6. 2026

  Vzdělávání ve firmách

  Program přináší do uhelných regionů přes 900 mil. Kč na zachování zaměstnanosti v podnicích formou profesního vzdělávání.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  Záruka Elektromobilita

  Podpora pro malé, střední i velké podniky, díky které mohou získat až 300 tisíc Kč na pořízení jednotlivých vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem.

 • Otevřený do 3. 3. 2025

  Energetické úspory ve veřejných budovách

  Dotace na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

 • Připravuje se začátek v 6/2024

  Program Prostředí pro život (TAČR)

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 85 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Připravuje se začátek v 4/2024

  Modernizace zdrojů a technologií v průmyslu v EU ETS

  Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Otevřený do 31. 12. 2027

  Střední školy

  Získejte dotaci až 100 % pro vaši střední školu.

 • Otevřený do 28. 2. 2025

  Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

  Na paliativní péči pro pacienty je připraveno téměř 355 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 10. 6. 2024

  Zelená infrastruktura

  Získejte dotaci až 85 % na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí

 • Otevřený do 30. 6. 2025

  Následná péče

  Získejte až 100 % na zlepšení kvality a zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče

 • Otevřený do 31. 8. 2024

  Interoperabilita

  Získejte dotaci na digitalizaci zdravotnických záznamů, jejich elektronickou výměnu a sdílení.

 • Otevřený do 10. 9. 2024

  Cestovní ruch

  Dotace na vybudování veřejné infrastruktury. Využijte až 60 % dotační podporu pro Vaše město na výstavbu nebo rozšíření parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras nebo naučných stezek.

 • Otevřený do 22. 5. 2024

  Další vzdělávání

  Až 55% dotace na projekty vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve střediscích volného času a ZUŠ.

 • Otevřený do 31. 8. 2024

  Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

  Získejte dotaci na stavební úpravy pro zkvalitnění sociálních služeb.

 • Otevřený do 15. 1. 2025

  Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom (NPO)

  Pro pracoviště poskytující screeningovou kolonoskopii je z Národního plánu obnovy připraveno 150 mil. Kč na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.