Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte miliony z dotací na financování vašeho projektu. Za 10 let na trhu jsme pomohli klientům s projekty za 21 miliard a stali se tak jedničkou v dotačním poradenství. Zajistíme vše od výběru vhodného programu přes sestavení žádosti až po administraci projektu.

Aktuální dotace k čerpání

Aktuálně je otevřeno 29 výzev, kde na vás čekají 4,6535 mld. Kč.

Oblast realizace vašeho projektu

Vašemu filtru odpovídá 29 záznamů

 • Otevřený do 1. 6. 2018

  Potenciál

  Dotace na průmyslový výzkum a vývoj. Až 50 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 28. 2. 2018

  Smart grids I.

  Dotace na aplikaci prvků inteligentních sítí. Až 100 mil. Kč na automatizaci dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách pro střední a velké podniky.

 • Otevřený do 4. 4. 2018

  Posílení přirozené funkce krajiny

  Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny. Až 1088 mil. Kč na zprůchodnění migračních bariér pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 31. 12. 2018

  HORIZONT 2020 - SME Instrument

  Dotace na startování mezinárodních projektů. Až 3 mil. euro na vyhodnocení a realizaci projektu pro malé a střední podniky.

 • Otevřený

  EUROSTARS

  Dotace na výzkum a vývoj se zahraničními partnery. Až 13 mil. Kč na mzdy pracovníků a materiál pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 4. 5. 2018

  Proof of Concept

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 14. 5. 2018

  Technologie

  Dotace na high-tech vybavení. Až 20 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 30. 4. 2018

  Úspory energie

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 400 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 30. 4. 2018

  Marketing

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 4 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 30. 4. 2018

  Aplikace Clean Sky 2

  Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti letectví. Až 50 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 6/2018

  Inovace

  Dotace na zavedení nových produktů na trh. Až 50 mil. Kč z na nové výrobní stroje a zařízení pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 6/2018

  Aplikace

  Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Až 50 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 3/2018

  ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

  Dotace na vývoj software a sofistikovaných ICT řešení. Až 50 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2018

  Nízkouhlíkové technologie

  Dotace na nízkouhlíkové technologie. Až 30 mil. Kč na oblast elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 9/2018

  Zvýšení podílu využití odpadů

  Dotace na nakládání s odpady. Až 1088 mil. Kč na recyklaci a jiné využití odpadů pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2018

  Investice do zemědělských podniků

  Dotace na stavby a technologie. Až 150 mil. Kč na stavby a technologie v živočišné výrobě, stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu a peletárny pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 8/2018

  TREND

  Dotace na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Až 20 mil. Kč na mzdy pracovníků a materiál pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 2/2018

  Epsilon

  Dotace na výzkum a vývoj. Až 81 mil. Kč na mzdy výzkumníků pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2018

  Investice do nezemědělských činností

  Dotace na realizaci nezemědělských projektů. Až 90 mil. Kč z evropských fondů na stavební výdaje pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2018

  Podpora agroturistiky

  Dotace na rozšíření své činnosti v zemědělství. Až 10 mil. Kč na rekonstrukci a nákup vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 3/2018

  Snížení energetické náročnosti veřejných budov

  Dotace na renovace veřejných budov. Až 50 mil. eur na dílčí renovace, celkové realizace stavebních opatření a výměnu zdroje tepla pro subjekty všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 7/2018

  ICT v podnicích

  Dotace na pořízení informačních systémů. Až 20 mil. Kč na software a hardware pro podniky všech velikostí.