Národní plán obnovy: na co získáte dotace?

Spustit online průvodce

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 32 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně více než 90% úspěšnost.

Najděte vhodnou dotaci pro vaši firmu


Nejčastěji hledané

Filtrovat

Velikost firmy

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

  • Otevřený

    Odpočty na výzkum a vývoj

    Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

  • Otevřený

    Investiční pobídky

    Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

  • Připravuje se začátek v 2/2022

    The Country for the Future

    Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

  • Otevřený

    Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (NPO)

    Dotace na pořízení a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) do 1MW, fotovoltaických systémů včetně akumulace energie.

  • Připravuje se začátek v 12/2021

    Cirkulární řešení v podnicích (NPO)

    Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

  • Připravuje se začátek v 12/2021

    Úspora vody v podnicích (NPO)

    Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.

  • Připravuje se začátek v 1/2022

    Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

    Až 75% dotace pro poskytovatele internetu na vybudování vysokokapacitního připojení.

  • Připravuje se začátek v 1/2022

    Digitální podnik (NPO)

    S dotačním programem Digitální podnik nakoupíte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby.

  • Připravuje se začátek v 2/2022

    Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

    Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 40 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

  • Otevřený do 31. 12. 2022

    Inovační vouchery

    Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi. Celkově je pro tento program alokováno 150 mil. Kč.

  • Otevřený do 5. 10. 2022

    HORIZONT Europe - EIC Accelerator 2021

    Dotace na podporu tržního uplatnění inovace. Až 2,5 mil. euro na mzdy, subdodávky a další provozní náklady pro malé a střední podniky.

  • Otevřený do 31. 3. 2022

    Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování (REACT-EU)

    Dotace až 25 mil. Kč na pořízení přístrojového vybavení a technologií pro PCR laboratoře.

  • Otevřený

    POVEZ

    Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

  • Otevřený

    Úspory energie ve veřejných budovách (OPŽP/NPO)

    Dotace na renovace veřejných budov. Získejte až 50% dotaci na renovace, nákup fotovoltaických systémů nebo třeba výměnu zdroje tepla pro veřejné subjekty všech velikostí.

  • Otevřený do 15. 12. 2022

    Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

    Dotace podpoří rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií.

  • Otevřený do 30. 6. 2022

    Standardizovaná infrastruktura (NSA)

    Program nabídne celkem 1,2 mld. Kč na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

  • Otevřený do 3. 2. 2022

    Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností (REACT-EU)

    Získejte dotaci až 60 mil. Kč na budovy, zařízení a vybavení pro zkvalitnění sociální infrastruktury.

  • Otevřený do 30. 6. 2023

    Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

    Získejte dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Inovace (OPTAK)

    Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 100 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Vysokorychlostní internet (OPTAK)

    Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

  • Připravuje se začátek v 9/2022

    Technologie 4.0 (OPTAK)

    Dotace na technologie. Dotace na high-tech vybavení. Až 40 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Potenciál (OPTAK)

    Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

  • Připravuje se začátek v 11/2022

    Smart grids (OPTAK)

    Dotace na hmotný a nehmotný majetek. Až 500 mil. Kč na výstavbu, posílení a modernizaci přenosové soustavy a transformátorů pro velké podniky.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Úspory energie (OPTAK)

    Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Aplikace (OPTAK)

    Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

    Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Úspory energie s EPC (OPTAK)

    Dotace až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro projekty řešené pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting).

  • Připravuje se začátek v 2/2022

    Operační program Spravedlivá transformace (JTF)

    Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Marketing (OPTAK)

    Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 4 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    ICT a sdílené služby - Digitální podnik (OPTAK)

    Dotace na nákup hardwaru a softwaru, který pomůže firmám dosáhnout vyšší úrovně digitalizace či automatizace a zefektivní firemní procesy.

  • Připravuje se začátek v 4/2022

    Program TREND – Nováčci (TAČR)

    Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

  • Připravuje se začátek v 4/2022

    Program Doprava 2020+ (TAČR)

    Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov (Mod. Fond)

    Dotace pomůže ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách a veřejné infrastruktuře.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Program ZÉTA (TAČR)

    Získejte až 10 mil. Kč na projekt aplikovaného výzkumu. Program Zéta podporuje spolupráci podniků s mladými výzkumníky.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Program THÉTA (TAČR)

    Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 80% dotaci z programu THÉTA.

  • Připravuje se začátek v 6/2022

    Program Prostředí pro život (TAČR)

    Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 90 % nákladů z programu Prostředí pro život.

  • Připravuje se začátek v 2/2022

    Program SIGMA (TAČR)

    Dotace pro projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků.

  • Připravuje se začátek v 1/2022

    Program ÉTA (TAČR)

    Rádi byste získali podporu pro aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum? Získejte až 80% dotaci z programu Éta.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Nízkouhlíkové technologie (OPTAK)

    Získejte dotaci na zpracování druhotných surovin a zavádění čistých zdrojů energie.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Vysokorychlostní internet: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (OPTAK)

    Dotace až 200 mil. Kč na pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a veřejnoprávních subjektů a souvisejícího informačního systému.

  • Připravuje se začátek v 2/2022

    Brownfieldy pro podnikatelské využití (NPO)

    Jste město nebo obec a máte na svém území brownfieldy? Využijte dotaci na transformaci nevyužitých a zanedbaných nemovitostí zejména pro účely podnikání.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

    Dotace podpoří vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie nebo změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ (Mod. Fond)

    Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu - ENERG ETS (Mod. Fond)

    Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

  • Připravuje se začátek v 1/2022

    Elektromobilita (NPO)

    Chystaný program Národního plánu obnovy (NPO) podpoří nákup vozidel na elektrický pohon.

  • Připravuje se začátek v 3/2022

    Zlepšení energetické účinnosti v podnicích - ENERG (Mod. Fond)

    Dotace na podporu zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů také pro pražské podniky.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Nemovitosti (OPTAK)

    Dotace na rekonstrukce průmyslových objektů. Až 70 mil. Kč na stavební práce pro malé a střední podniky.

  • Připravuje se začátek v 10/2022

    Digitální vysokokapacitní sítě II. (NPO)

    Dotace Národního plánu obnovy podpoří připojení veřejných institucí, škol zřizovaných obcemi a kraji a stavebních úřadů k vysokorychlostním sítím.

  • Připravuje se začátek v 5/2022

    Kybernetická bezpečnost (IROP)

    Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.