Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy, obce či zdravotnického zařízení. Za 15 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 32 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně více než 90% úspěšnost.

Najděte vhodnou dotaci pro vaši firmu


Nejčastěji hledané

Filtrovat

Velikost firmy

Stav programu

Kam směřuje vaše investice

 • Otevřený do 28. 2. 2023

  Aplikace (OPTAK)

  Dotace na rozšíření či podporu výzkumných a vývojových týmů. Až 125 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 30. 11. 2023

  Úspory energie (OPTAK)

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Virtuální podnik

  Dotace 500 tisíc Kč až 15 milionů Kč na pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich digitalizace a automatizace.

 • Připravuje se začátek v 2/2023

  Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G na venkově

  Získejte podporu na  rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově.

 • Otevřený

  Bezpečnostní výzkum ČR

  Získejte dotaci až 40 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

 • Otevřený do 15. 3. 2023

  Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+ (Mod. Fond)

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 1 MWp, i výkon nad 1 MWp.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Marketing (OPTAK)

  Dotace na vstup na zahraniční trhy. Až 5 mil. Kč na účast na veletrzích a výstavách pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Program Doprava 2030 (TAČR)

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Program TREND – Technologičtí lídři (TAČR)

  Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený do 1. 2. 2024

  Obnovitelné zdroje energie (OPTAK)

  Chcete vyrábět a distribuovat energii z obnovitelných zdrojů? Program Obnovitelné zdroje energie disponuje na takové aktivity celkovým rozpočtem 1,5 mld. korun.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  The Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Otevřený do 1. 2. 2024

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený

  Rozvoj onkologické a hematonkologické péče

  Pro onkologickou a hematoonkoligickou péči je připraveno téměř 3,5 miliardy Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Otevřený do 31. 3. 2023

  Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

  Na rehabilitační péči pro pacienty je připraveno 1,157 miliardy Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Připravuje se začátek v 2/2023

  Podpora ochrany veřejného zdraví

  Na podporu ochrany veřejného zdraví je připraveno více než 1,8 mld. Kč. Využijte 100% podporu pro vaši krajskou hygienickou stanici.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

  Na podporu lůžkové psychiatrické péče pro pacienty je připraveno téměř 888 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

  Na paliativní péči pro pacienty je připraveno téměř 355 mil. Kč. Využijte 100% podporu pro vaše zdravotnické zařízení.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně

  Získejte podporu na dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně.

 • Otevřený do 31. 3. 2023

  Czech Rise Up

  Získejte dotaci 500 mil. Kč na poradenské služby v oblasti digitalizace podniků.

 • Otevřený do 5. 5. 2023

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (NPO)

  Dotace podpoří rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT (Mod. Fond)

  Dotace podpoří změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

  Dotace na revitalizaci budov organizačních složek státu. Získejte dotaci až 100 %

 • Připravuje se začátek v 8/2023

  Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

  Až 40% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Otevřený

  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

  Dotace na externí vzdělávání zaměstnanců. Až 10 mil. Kč na projekty odborného rozvoje zaměstnanců.

 • Otevřený do 30. 9. 2025

  Střední školy

  Získejte dotaci až 100 % pro vaši střední školu.

 • Otevřený do 31. 5. 2023

  Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

  Získejte pro svou obec dotaci až 90 % na fotovoltaické systémy

 • Připravuje se začátek v 6/2023

  Inovace (OPTAK)

  Dotace na zavedení nových inovovaných produktů na trh. Až 40 mil. Kč pořízení výrobních technologií, strojů i software.

 • Připravuje se začátek v 6/2023

  Potenciál (OPTAK)

  Dotace na nové firemní testovací centra, zkušebny či laboratoře. Až 100 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Proof of Concept (OPTAK)

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Připravuje se začátek v 9/2023

  Program THÉTA (TAČR)

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 60% dotaci z programu THÉTA.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Střední školy - uhelné regiony

  Využijte dotační podporu pro vaši střední školu týkající se konektivity škol a odborných učeben.

 • Připravuje se začátek v 3/2023

  Základní školy - uhelné regiony

  Využijte dotační podporu pro vaši základní školu týkající se konektivity škol.

 • Připravuje se začátek v 8/2023

  Úspora vody v podnicích (OPTAK)

  Ušetřete provozní náklady díky úspoře vody ve vašem podniku. S dotací pořídíte např. nové, úspornější výrobní technologie i stavební práce za polovinu ceny.

 • Otevřený do 31. 8. 2023

  Vozidla pro veřejnou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na pořízení vozidel pro veřejnou dopravu.

 • Otevřený do 31. 5. 2023

  Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

  Získejte pro svou obec dotaci až 50 % na rekonstrukci technologií přispívající ke snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury.

 • Otevřený do 27. 9. 2023

  Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci cyklistické infrastruktury

 • Otevřený do 6. 10. 2023

  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

  Získejte dotaci až 85 % na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikace pro pěší.

 • Otevřený do 14. 4. 2023

  Technologické platformy

  Program podporuje rozvoj činností technologických platforem směřujících k modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

 • Otevřený

  Operační program Spravedlivá transformace (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Otevřený do 31. 12. 2023

  POVEZ

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřený do 28. 2. 2023

  Kybernetická bezpečnost (IROP)

  Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury.

 • Otevřený

  Odpočty na výzkum a vývoj

  Využijte zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

 • Otevřený do 30. 6. 2023

  Rekonstrukce veřejného osvětlení (NPO)

  Získejte dotaci na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie.

 • Otevřený

  Investiční pobídky

  Pokud plánujete zásadní investice do výroby, technologií a inovací, využijte možnosti získat slevu na dani z příjmů.

 • Otevřený do 15. 12. 2023

  Elektromobilita pro veřejný sektor (NPO)

  Z programu budou moci veřejné subjekty získat až 1 mil. Kč na pořízení vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem a dobíjecích stanic.

 • Otevřený do 31. 8. 2023

  eGOVERNMENT

  Dotace pro veřejný sektor související s využíváním přínosů digitalizace. Získejte dotaci až 85 %

 • Otevřený do 21. 4. 2023

  Spolupráce - klastry

  Dotační program se zaměřuje na podporu rozvoje inovačních sítí, které zlepší společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený do 27. 7. 2023

  Kybernetická bezpečnost ČR

  Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury.

 • Připravuje se začátek v 4/2023

  Vysokorychlostní internet (OPTAK)

  Dotace pro poskytovatele internetu na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Připravuje se začátek v 1/2024

  Kyberbezpečnost (NPO)

  Výzva zaměřená na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury pro organizace, které budou součástí regulace v rámci směrnice NIS2.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.