Dotace 2021: vše podstatné, co potřebujete vědět

Webináře zdarma

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 30 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost.

Aktuální dotace k čerpání

Aktuálně je otevřeno 78 výzev, kde na vás čeká 185,3037 mld. Kč.

Najděte vhodný dotační program

Velikost podniku

Stav programu

Kam směřuje Vaše investice

Vašemu filtru odpovídá 78 záznamů


 • Připravuje se začátek v 3/2021

  Program TREND

  Dotace na výzkum a vývoj. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený do 29. 1. 2021

  Inovace

  Dotace na zavedení nových produktů na trh. Až 75 mil. Kč na nové výrobní stroje a zařízení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 1. 2. 2021

  Aplikace

  Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 25. 2. 2021

  Smart grids I.

  Dotace na aplikaci prvků inteligentních sítí. Až 100 mil. Kč na automatizaci dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách pro střední a velké podniky.

 • Otevřený do 2. 3. 2021

  Technologie 4.0

  Dotace na technologie. Dotace na high-tech vybavení. Až 40 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 30. 4. 2021

  Úspory energie

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 29. 1. 2021

  Spolupráce

  Dotační program se zaměřuje na podporu rozvoje inovačních sítí – technologických platforem, které zlepší společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený do 31. 12. 2022

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi. Celkově je pro tento program alokováno 150 mil. Kč.

 • Otevřený do 30. 6. 2021

  Úspory energie v SZT

  Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Získejte až 200 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a ekologických studií.

 • Otevřený do 15. 3. 2021

  Proof of Concept

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 1. 4. 2021

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Otevřený do 15. 3. 2021

  ICT v podnicích

  Nakupte s 45% dotací nový hardware a software potřebný pro digitalizaci vašeho podniku nebo pro častější práci z domova.

 • Otevřený do 10. 3. 2021

  Innovation Fund – Small Scale Projects

  Dotace na podporu instalace pilotních řešení vysoce inovativních technologií vedoucí ke sníží emise skleníkových plynů s potenciálem pro uplatnění na trhu.

 • Otevřený

  Povez

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřený do 16. 4. 2021

  Vysokorychlostní internet: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

  Dotace až 200 mil. Kč na pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a veřejnoprávních subjektů a souvisejícího informačního systému.

 • Otevřený do 21. 1. 2021

  COVID Nájemné

  Podnikáte na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy a byl vám zakázán provoz v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19? Získejte příspěvek vy výší 50 % z celkového nájemného.

 • Otevřený do 31. 5. 2021

  Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

  Dotace na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách za pomoci využití lokálních obnovitelných zdrojů.

 • Otevřený do 1. 2. 2021

  Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

  Získejte podporu na rekonstrukci spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování nebo pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění v ovzduší.

 • Otevřený do 1. 2. 2021

  Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT

  Dotace podpoří vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie nebo změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

 • Otevřený do 1. 2. 2021

  Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

  Dotace na instalaci nových nebo modernizaci stávajících obnovitelných zdrojů energie jako jsou fotovoltaické elektrárny, geotermální zdroje energie, větrné elektrárny nebo malé vodní elektrárny.

 • Otevřený do 1. 2. 2021

  Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu - ENERG ETS

  Dotace na snížení konečné spotřeby energie nebo snížení emisí CO2 ve výrobním a zpracovatelském procesu.

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

  Program je zaměřen na podporu a všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. 

 • Otevřený do 30. 6. 2022

  Standardizovaná infrastruktura

  Program nabídne celkem 1,2 mld. Kč na výstavbu tréninkových sportovních hal, tréninkový zimních stadiónů nebo plaveckých bazénů.

 • Otevřený do 30. 6. 2021

  Domovní čistírny odpadních vod

  Získejte pro svou obec dotaci až 240 tis. Kč na realizaci soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Pokryjte 80 % nákladů na nákup, instalaci a zprovoznění zařízení DČOV.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Nástroj na podporu oživení a odolnosti (RRF)

  Tento program je součástí nástroje Next Generation EU a zahrnuje prostředky ve výši až 180 mld. Kč na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci.

 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Program Doprava 2020+

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Připravuje se začátek v 7/2021

  Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

  Fond pro spravedlivou transformaci finančně pomůže regionům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku.

 • Připravuje se začátek v 2/2021

  Program Théta

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 60% dotaci z programu Théta.

 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Prostředí pro život

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 90 % nákladů z programu Prostředí pro život.

 • Připravuje se začátek v 2/2021

  Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - Country for the Future.

 • Připravuje se začátek v 3/2021

  REACT-EU

  REACT-EU umožní čerpat prostředky především v oblasti zdravotnictví, dále také na investice, které pomohou podpořit zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.