Pomozte nám zlepšovat naše služby

Vyplnit dotazník

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 13 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 26 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost.

Programy dle uplatnění

Vašemu filtru odpovídá 68 záznamů

 • Připravuje se začátek v 3/2021

  Program Trend

  Dotace na výzkum a vývoj. Získejte až 40 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Otevřený do 29. 1. 2021

  Inovace

  Dotace na zavedení nových produktů na trh. Až 75 mil. Kč z na nové výrobní stroje a zařízení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 7. 12. 2020

  Potenciál

  Dotace na průmyslový výzkum a vývoj. Až 50 mil. Kč na nové technologie a potřebné vybavení pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 15. 12. 2020

  Aplikace

  Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Až 100 mil. Kč na mzdy zaměstnanců pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 26. 4. 2021

  Vysokorychlostní internet

  Dotace na budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Až 200 mil. Kč na náklady na stavební a inženýrské práce, budování pasivní síťové infrastruktury a přístupové sítě nové generace (NGA).

 • Otevřený do 25. 2. 2021

  Smart grids I.

  Dotace na aplikaci prvků inteligentních sítí. Až 100 mil. Kč na automatizaci dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách pro střední a velké podniky.

 • Otevřený do 2. 3. 2021

  Technologie 4.0

  Dotace na technologie. Dotace na high-tech vybavení. Až 40 mil. Kč na nákup strojů a zařízení pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 30. 4. 2021

  Úspory energie

  Dotace na snížení výdajů za energii. Až 200 mil. Kč na stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 29. 1. 2021

  Spolupráce

  Dotační program se zaměřuje na podporu rozvoje inovačních sítí – technologických platforem, které zlepší společné výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem s výzkumnými organizacemi.

 • Otevřený do 31. 12. 2022

  Inovační vouchery

  Cílem programu je podpořit malé a střední podniky v rozvoji spolupráce na inovativních projektech s výzkumnými organizacemi. Celkově je pro tento program alokováno 150 mil. Kč.

 • Otevřený do 14. 12. 2020

  Úspory energie v SZT

  Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Získejte až 200 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a ekologických studií.

 • Otevřený do 18. 12. 2020

  Nízkouhlíkové technologie

  Dotace na nízkouhlíkové technologie. Až 70 mil. Kč na využití druhotných surovin, nakládání s energií a oblast elektromobility pro podniky všech velikostí.

 • Otevřený do 31. 12. 2020

  EUROSTARS

  Dotace na výzkum a vývoj se zahraničními partnery. Až 12 mil. Kč na mzdy pracovníků a materiál pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 15. 3. 2021

  Proof of Concept

  Dotace na přenesení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Až 10 mil. Kč na mzdy pracovníků pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 1. 4. 2021

  Služby infrastruktury

  Dotace na poskytování odborných služeb malým a středním podnikům v oblasti výzkumu a vývoje či na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury sloužící k provozu centra.

 • Otevřený do 26. 2. 2021

  Poradenství

  Získejte až 1 milion Kč. na nákup poradenských služeb pro malé a střední podniky.

 • Otevřený do 17. 12. 2020

  Czech Rise Up

  Zavádíte nová řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci označované jako COVID-19? Využijte dotaci v druhé výzvě programu Czech Rise Up.

 • Otevřený do 31. 12. 2020

  Inovační vouchery COVID

  Inovační vouchery COVID nabízí podporu podnikům, které pomáhají v boji proti koronaviru. Cílem programu je zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit podniků v boji proti COVID 19.

 • Otevřený

  Povez

  Čerpejte až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • Otevřený do 31. 12. 2020

  COVID Praha

  Program COVID Praha nabízí okamžitou finanční injekci PRAŽSKÝM podnikům postiženým coronavirem. Cílem programu je usnadnit podnikatelům přístup k provoznímu financování. A to těm, jejichž ekonomické aktivity omezila coronavirová infekce a související preventivní opatření.

 • Otevřený do 16. 4. 2021

  Vysokorychlostní internet: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů

  Dotace až 200 mil. Kč na pořízení a rozvoj digitálních technických map (DTM) krajů a veřejnoprávních subjektů a souvisejícího informačního systému.

 • Otevřený do 21. 1. 2021

  COVID Nájemné

  Podnikáte na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy a byl vám zakázán provoz v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19? Získejte příspěvek vy výší 50 % z celkového nájemného.

 • Otevřený do 2. 3. 2021

  Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

  Dotace na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách za pomoci využití lokálních obnovitelných zdrojů.

 • Otevřený do 11. 1. 2021

  Zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

  Dotace na stavební práce, dodávky a služby spojené s povodňovou ochranou.

 • Otevřený do 1. 2. 2021

  Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

  Získejte podporu na rekonstrukci spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování nebo pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění v ovzduší.

 • Připravuje se začátek v 2/2021

  Country for the Future

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - Country for the Future.

 • Připravuje se začátek v 1/2021

  ICT v podnicích

  Nakupte s 45% dotací nový hardware a software potřebný pro digitalizaci vašeho podniku nebo pro častější práci z domova.

 • Připravuje se začátek v 12/2020

  Innovation Fund – Small Scale Projects

  Dotace na podporu instalace pilotních řešení vysoce inovativních technologií vedoucí ke sníží emise skleníkových plynů s potenciálem pro uplatnění na trhu.

 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Program Doprava 2020+

  Získejte až 50 mil. Kč na realizaci projektů vedoucích k posílení ekonomických či společenských přínosů dopravy.

 • Připravuje se začátek v 2/2021

  Program Théta

  Připravujete výzkumně-vývojový projekt v oblasti energetiky? Získejte až 60% dotaci z programu Théta.

 • Připravuje se začátek v 4/2021

  Prostředí pro život

  Připravujete výzkumný projekt nebo inovaci v oblasti životního prostředí? Pokryjte až 90 % nákladů z programu Prostředí pro život.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.