Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Cestovní ruch

Jedná se o předběžné informace

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 10. 9. 2024

 • Na co lze čerpat:
  výstavbu nebo rozšíření parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras nebo naučných stezek.

 • Kdo může čerpat:
  Kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, OSS

 • Procent podpory:
  až 60%

Cestovní ruch

Chci konzultaci

Základní informace k 81. výzvě 

 • Vyhlášení výzvy: 14. 3. 2024,
 • příjem žádostí: od 9. 4. 2024,
 • alokace: více než 560 mil. Kč, 
 • ukončení realizace: max. 31.12.2027. 

Základní informace k 82. výzvě 

 • Vyhlášení výzvy: 14. 3. 2024,
 • příjem žádostí: od 10. 4. 2024,
 • alokace: více než 300 mil. Kč, 
 • ukončení realizace: max. 31.12.2027.

Na co lze žádat dotaci

Projekty musí být zaměřeny minimálně na dvě z těchto oblastí: 

 • Odpočívadla,
 • parkoviště,
 • sociální zařízení, 
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu,
 • turistické trasy a jejich značení,
 • naučné stezky, 
 • navigační systémy, 
 • turistická informační centra (není nutné zaměření na dvě oblasti).  

Hlavní podmínky pro získání dotace

 • Možné podpořit max. 1 projekt předložený jedním žadatelem (IČO).  
 • Výzva je průběžná - úspěch vaší žádosti bude záviset jak na kvalitě projektu, tak i na rychlosti jeho podání.
 • Při podání žádosti je potřeba mít pravomocné stavební povolení nebo vydaný souhlas s ohlášeným stavebním řízením.

Kdo může dotaci získat

 • Obce,
 • kraje,
 • státní podniky, 
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složka státu (OSS),
 • církve a církevní organizace,
 • příspěvkové organizace organizační složka státu (PO OSS),
 • nestátní nezisková organizace (NNO) činné v oblasti cestovního ruchu min. 2 roky.

Výše dotace a míra podpory 

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 45 - 60 % podpory z celkových způsobilých výdajů projektu v závislosti na typu regionu.
 • Projekt lze realizovat pouze na území ČR vymezeném dle přípustného místa uvedeném ve výzvě.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.