Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Další vzdělávání

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 22. 5. 2024

 • Na co lze čerpat:
  Vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor

 • Kdo může čerpat:
  Kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí

 • Kolik může projekt získat:
  1,7 - 16,5 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 - 55 %

Další vzdělávání

Chci konzultaci

Základní parametry:

 • Příjem žádostí: od 22. 4. 2024 do 22. 5. 2024.
 • Výzva je průběžná - úspěch vaší žádosti bude záviset jak na kvalitě projektu, tak i na rychlosti jeho podání.
 • Výzva je vyhlašována v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program).

Na co lze žádat dotaci

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení:

 • vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.

Podporovaná zařízení:

 • středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

 • základní umělecká škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.

Výše dotace

 • Výše dotace 50 – 55% z celkových způsobilých výdajů dle typu regionu (nižší míra podpory platí pro PR).
 • Způsobilé výdaje na projekt min. 3 mil. Kč a max. 30 mil. Kč.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané krajem / obcí.

Pozn: žádat může zřizovaná škola či školské zařízení samostatně, nebo může žádat i zřizovatel (kraj, obec, DSO).

Přípustné místo realizace:

 • Méně rozvinuté regiony (MMR): Obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
 • Přechodové regiony (PR): Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje

Na co si dát pozor

 • Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé.
 • Do výzvy může být předložen pouze jeden projekt na žadatele dle IČO. 
 • Mezi podporované aktivity nepatří vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben či prostor pro mateřské, základní a střední školy (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře), školní družiny a školní kluby.
 • Výzva není zaměřena na nákup dopravních prostředků, výuku hudby a zpěvu, hereckých a pohybových dovedností.
 • Výzva dále není zaměřena na auly, koncertní, taneční, divadelní a výstavní sály, tělocvičny.

enovativní TIP

Pro aktuální výzvu je důležité dodržení specifických kritérií, jelikož se od nich odvíjí bodování projektu. Doporučujeme projekt konzultovat s odborníky.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.