Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Výzva je určená pro veřejný sektor.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 6. 10. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší.
  Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy.

 • Kdo může čerpat:
  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené krajem, obcí či dobrovol.svazkem, Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Procent podpory:
  až 85 %

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Chci konzultaci

Na co lze žádat dotaci

 • Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
 • Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

Základní údaje

Příjem žádostí: 20.10. 2022 - 6.10. 2023.

Způsob hodnocení žádosti: průběžný.

Na co si dát pozor

Ve výzvě nejsou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci:

 • silnic a místních komunikací komunikací běžně přístupných provozu motorových vozidel,
 • účelových komunikací (např. polních a lesních cest),
 • parkovišť pro automobily,
 • provozoven (např. půjčoven, servisů, stravovacích zařízení).

Výše dotace

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 70 - 85 % z celkových způsobilých výdajů dle typu regionu.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 mil. Kč až 30 mil. Kč

 

 

 

 

 

Kdo může dotaci získat

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované  či zakládané krajem, obcí a dobrovolným svazkem,
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na co lze dotaci využít:

1) Přímé výdaje na hlavní část projektu:

 • výdaje na realizaci stezky pro chodce  - výstavba (př.:značení, podchody, lávky),
 • další přímo související výdaje (př.: dopravní systém, nástupiště, zeleň),
 • výdaje na realizaci stezky pro cyklisty,
 • výdaje na realizaci liniových opatření (př.: svislé i vodorovné dopravní značení),
 • daň z přidané hodnoty.

2) Přímé výdaje na doprovodnou část projektu:
 • Výdaje na realizaci vybraných  stavbou vyvolaných investic do výše 20 % celkových způsobilých výdajů (př. přístřešky a čekárny trolejbusových a tramvajových zastávek),
 • výdaje na realizaci ostatních vybraných  stavbou vyvolaných investic do výše 10 % celkových způsobilých výdajů.
 • daň z přidané hodnoty,
 • nákup pozemku nebo stavby (max do 10% celk.způsob.výdajů),
 • nákup stavby (max. do výše 5 % celk.způsob.výdajů).
3) Nepřímé náklady - paušální sazba 7 % celk. zůsobilých výdajů:
 • Dokumentace žádosti o podporu,
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu,
 • administrativní kapacity a řízení projektu,
 • poplatky a pojištění majetku pořízeného z dotace,
 • režijní, provozní a jiné náklady,
 • publicita projektu a další náklady související s projektem.

 

 

 


 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.