Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Výzva je určená pro veřejný sektor.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 27. 9. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro cyklistickou dopravu

 • Kdo může čerpat:
  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené krajem, obcí či dobrovol.svazkem

 • Procent podpory:
  až 85 %

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Chci konzultaci

Na co lze žádat dotaci

 • Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty .
 • výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury,
 • realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury.

Věděli jste, že:

Za součást infrastruktury pro cyklistickou dopravu se považuje také výrobna elektrické energie z obnovitelného zdroje.

Základní údaje

Příjem žádostí: 11.10. 2022 - 27.9. 2023.

Způsob hodnocení žádosti: průběžný.

Na co si dát pozor

Ve výzvě nejsou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci:

 • silnic a místních komunikací běžně přístupných provozu motorových vozidel,
 • účelových komunikací (např. polních a lesních cest),
 • parkovišť pro automobily,
 • provozoven (např. půjčoven, servisů, stravovacích zařízení).

Výše dotace

 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 70 - 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 mil. Kč až 50 mil. Kč

 

 

 

 

 

Kdo může dotaci získat

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované  či zakládané krajem, obcí a dobrovolným svazkem.

Na co lze dotace využít:

1) Přímé výdaje na hlavní část projektu:

 • výdaje na realizaci stezky,
 • další přímo související výdaje (musí být součástí rozpočtu): doprovodná infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol (stojany, uzamykatelné boxy,..),odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, přístřešky, toalety, pítka,...),
 • inteligentní dopravní systém zvyšující bezpečnost nemotorové dopravy, automatický sčítač cyklistické dopravy,
 • doprovodná zeleň,
 • geodetické práce,
 • rekultivace ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků,
 • příprava a zajištění opětovného použití materiálu využitých na staveništi.
 • daň z přidané hodnoty.
2) Přímé výdaje na doprovodnou část projektu:
 • Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy (související investice do výše 20 % celkových způsobilých výdajů),
 • daň z přidané hodnoty
 • nákup pozemku nebo stavby.
3) Nepřímé náklady:
 • Dokumentace žádosti o podporu,
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu,
 • administrativní kapacity a řízení projektu,
 • poplatky a pojištění majetku pořízeného z dotace,
 • režijní, provozní a jiné náklady,
 • publicita projektu a další náklady související s projektem (na mostní prohlídky, čištění příkopů komunikací urč.pro cyklisty,...).

 

 

 


 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.