Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

 

 

 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 6. 2026

 • Na co lze čerpat:
  Stavby, rekonstrukce a modernizace oddělení pro poskytování následné lůžkové péče a pořízení vybavení

 • Procent podpory:
  až 100 %

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Chci konzultaci

 

Základní informace

 • Příjem žádostí: 29. 11. 2022 – 30. 06. 2025,
 • alokace: MRR 1,44 mld. Kč a PR cca 0,97 mld. Kč,
 • způsob hodnocení žádostí: průběžný,
 • ukončení realizace: 31. 12. 2028.

Na co můžete dotaci využít

Stavby, rekonstrukce a modernizace oddělení pro poskytování následné lůžkové péče a pořízení vybavení:

 • výstavba/přestavba/modernizace pokojů vždy na 1 nebo 2lůžkové
 • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení pro rozšíření činností či zavedení péče zdravotnických odborností z multidisciplinárních týmů např. ergoterapeut, 
 • výstavba/přestavba/modernizace prostor či pořízení vybavení (ze Seznamu vybavení) pro zavádění nových metod např. rozšíření vybavení pro rehabilitační péči – bazény, vířivky, ergoterapeutické vybavení, přístroje pro respirační fyzioterapii, 
 • budování bezbariérových přístupů a prostorů, pořízení komunikačních zařízení sestra-pacient nebo s osobami se smyslovým postižením,
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov (pouze ve vazbě na rekonstrukce, modernizace stávajících objektů/oddělení.

Míra podpory 

 • dotace 70-100% ze způsobilých výdajů (závisí na právní formě žadatele, místě realizace projektu a také aktivitě).

 

 

Pro přidělení dotace je potřeba perfektně připravený projekt

Musí obsahovat studii stavby, zjednodušený rozpočet stavby a vybavení, podklad pro hodnocení projektu, stanovení povinně vykazovaných indikátorů a další podklady.

 

 

 

Míra podpory dle typu regionu:

 •  MRR (méně rozvinuté regiony): Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj,

 •  PR (přechodové regiony): Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Vysočina. 

Kdo může dotaci získat

Nemocnice a léčebné ústavy, lázně, které poskytují následnou lůžkovou péči v oblastech péče rehabilitační a onemocnění dýchacího ústrojí pod vybranými kódy ošetřovacích dnů s právní subjektivitou:

 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • kraje či obce a jejich organizace,
 • nestátní neziskové organizace (NNO),
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
 • držitelé oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – tj. poskytují následnou lůžkovou péči.

Pro stávající poskytovatele – Aktivita A):

 • rehabilitační následná péče,
 • pneumologická a ftizeologická následná péče,
 • následná dětská rehabilitační péče,
 • následná dětská pneumologická péče a dětská ostatní péče.

Noví poskytovatelé – Aktivita B) v současnosti musí poskytovat akutní lůžkovou péči.

Máme tým odborníků na zdravotnický sektor

 • Píšeme pro zdravotnický sektor desítky projektů – a to pro všechny typy nemocnic a zařízení,
 • Máme skvělý tým zaměřený přímo na zdravotnický sektor s dlouholetou praxí a zkušenostmi,
 • Vždy máme aktuální informace, které projekty nemocnice řeší a mohou pomoct,
 • Víme, jak připravit žádost s více než 90 % šancí na úspěch.

Moc rádi Vám pomůžeme s veškerou přípravou a administrací.

Chceme, aby se Vám uvolnily ruce a mohli jste své kapacity nasměrovat tam, kde jsou skutečně potřeba.

Ozvěte se na e-mail: enovation@enovation.cz. Kontaktovat nás můžete také na telefonním čísle: 255 785 575.

Společně naplánujeme úvodní konzultaci, kde probereme možnosti Vašeho zdravotnického zařízení.

Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.