Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora ochrany veřejného zdraví

Jedná se o 83., a 84. a 85. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 29. 2. 2024

 • Na co lze čerpat:
  podpora ochrany veřejného zdraví

 • Kdo může čerpat:
  krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy

 • Procent podpory:
  100 %

Podpora ochrany veřejného zdraví

Chci konzultaci

 

Základní informace

 • Předpokládaný příjem žádostí: od 28. 2. 2023.
 • Předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí: 29. 2. 2024.
 • Alokace: 83. výzva: 741,2 mil. Kč;  84. výzva: 801,4 mil. Kč;  85. výzva: 292,3 mil. Kč
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžný (soutěžní).
 • Výzva je rozdělena podle místa realizace.

Územní vymezení

 • 83. výzva – MRR: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj
 • 84. výzva – PR: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočins
 • 85. výzva – území ČR.

.

Pro přidělení dotace je potřeba perfektně připravený projekt

Musí obsahovat studii stavby, zjednodušený rozpočet stavby a vybavení, podklad pro hodnocení projektu, stanovení povinně vykazovaných indikátorů a další podklady.

 

Kolik získáte

 • Míra podpory činí 100 %.

Na co můžete dotaci využít

 • Podpora ochrany veřejného zdraví – rozvoj kapacit zdravotních ústavů,
 • krajských hygienických stanic,
 • včetně podpory rozvoje odběrových míst a laboratoří (infrastruktura a přístrojové vybavení).

Kdo může dotaci získat

 • zdravotní ústavy,
 • krajské hygienické stanice.

V enovation máme tým odborníků, kteří se zabývají dotacemi pro zdravotnický sektor.

 Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.