Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Jedná se 56. a 57. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 7. 2024

 • Na co lze čerpat:
  výstavba a rekonstrukce budov, pořízení a modernizace přístrojového vybavení,
  pořízení informačních technologií.

 • Kdo může čerpat:
  příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  kraje a obce a jimi zřízené nebo založené společnosti,
  ostatní právnické osoby.

 • Procent podpory:
  100 %

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Chci konzultaci

 

Základní informace

 • Předpokládaný termín vyhlášení: 16. 3. 2023.
 • Předpokládaný příjem žádostí od 12. 10. 2023 do 17. 4. 2023.
 • Alokace: 56. výzva:  524,4 mil. Kč , 57. výzva: 363,2 mil. Kč.
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžný (soutěžní).
 • Výzva je rozdělena podle místa realizace.

Územní vymezení

 • 56. výzva – MRR: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský kraj.
 • 57. výzva – PR: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Pro přidělení dotace je potřeba perfektně připravený projekt

Musí obsahovat studii stavby, zjednodušený rozpočet stavby a vybavení, podklad pro hodnocení projektu, stanovení povinně vykazovaných indikátorů a další podklady.

 

Kolik získáte

 • Míra podpory činí 100 %.

Na co můžete dotaci využít

 • Integrovaná psychiatrická péče,
 • integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické  péče - výstavba,
 • modernizace a rekonstrukce akutních psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích,
 • modernizace akutních a specializovaných oddělení v rámci psychiatrických nemocnic v souladu s jejich transformačními plány v rámci procesu deinstitucionalizace.

Kdo může dotaci získat

 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • kraje a obce a jimi zřízené nebo založené společnosti,
 • ostatní právnické osoby.

V enovation máme tým odborníků, kteří se zabývají dotacemi pro zdravotnický sektor.

 Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.