Střední školy

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2027

 • Na co lze čerpat:
  Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben.
  Vnitřní konektivita škol, školní kluby, zázemí SŠ.

 • Kdo může čerpat:
  Kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí, organizač. složky státu a jejich právnické os., nestátní nezisk.org.,školské právni.os., právnické osoby zapsané v Rejstříku škol

 • Procent podpory:
  až 100 %

Střední školy

Chci konzultaci

Základní parametry:

 • Příjem žádostí: od 30. 11. 2022 do 31. 12. 2027.
 • Výzva je průběžná - úspěch vaší žádosti bude záviset jak na kvalitě projektu, tak i na rychlosti jeho podání.
 • Výzva je vyhlašována v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program).

Na co lze žádat dotaci

 • Laboratoře, dílny, odborné učebny, školní klub, prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiem,
 • toalety, bezbariérové přístupy a toalety,
 • vnitřní konektivita škol (internetové připojení),
 • nábytek, elektronika, HW, SW.

Výše dotace

 • Výše dotace 40 – 100% z celkových způsobilých výdajů dle typu regionu a příjemce.
 • Způsobilé výdaje na projekt min. 1 mil. Kč a max. 99 mil. Kč.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje, obce, dobrovolný svatek obcí,
 • školské právnické osoby,
 • právnické osoby zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (s minimálně 2 letou činností),
 • organizační složka státu a jejich příspěvkové organizace,
 • organizace zřizované nebo zakládané krajem / obcí,
 • nestátní nezisk. organizace (s minimálně 2 letým působením v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb).
 • Výzva je určena pro celou ČR včetně hl. města Prahy.

Na co si dát pozor

 • Specifická kritéria přijatelnosti (např. soulad s Regionálním akčním plánem, nutná bezbariérovost, vazba projektu na další strategie nebo standardy).
 • K podporovaným aktivitám nepatří třídy a školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona a školní jídelny (vývařovny/výdejny).

enovativní TIP

Pro aktuální výzvu důležité dodržení specifických kritérií, jelikož se od nich odvíjí bodování projektu.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.