Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

Program Brownfield

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 4. 2021

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce a služby spojené s revitalizací nevyužívaných objektů typu Brownfield

 • Kdo může čerpat:
  obce a města

 • Procent podpory:
  až 50 %

Program Brownfield

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Výzvy programu Brownfield podporují revitalizaci nevyužívaných a zanedbaných Brownfieldů, které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití těchto nemovitostí by mělo především sloužit široké veřejnosti

 • Alokace první výzvy je stanovena na 300 mil. Kč. Žádat mohou všechny územně samosprávné celky v celé ČR včetně hl. m. Prahy, kromě obcí v uhelných regionech.
 • Alokace druhé výzvy je 200 mil. Kč. Oprávněnými žadateli jsou územně samosprávné celky v uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).

Hlavní oblasti podpory

Výzva je zaměřena na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Konkrétně například:

 • Odstranění, částečné odstranění, oprava, stavební úprava, přístavba nebo nástavba stavby,
 • Odstranění, částečné odstranění, oprava, stavební úprava nebo jiná změna podzemní stavby,
 • Odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení,
 • Provedení stavby nebo zařízení,
 • Terénní úprava nebo úprava zeleně,
 • Odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi,
 • Vybudování, umístění nebo úprava inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení,
 • Technický dozor stavebníka,
 • Autorský dozor projektanta,
 • Zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů (s výjimkou nákladů na sanaci ekologické zátěže),
 • Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení,
 • Koupě území se starou stavební zátěží.

Na co lze čerpat dotaci 

 • výdaje na stavební práce
 • dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

Kdo může dotaci získat

 • Samosprávné celky, které objekty typu Brownfield vlastní nebo je za účelem revitalizace koupí.

Výše dotace

 • max. 50 % celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavní podmínky dotace

 • Revitalizací musí vzniknout občanské vybavení pro:
  • Vzdělávání, výchovu nebo sport,
  • Kulturu,
  • Společenské účely,
  • Sociální služby nebo péče o rodinu,
  • Potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva,
  • Plnění úkolů v rámci veřejné správy.
 • Revitalizace musí být zahájena až po podání žádosti o dotaci nebo úvěr,
 • Nutno realizovat výběrové řízení,
 • Zapsání budovy do Národní databáze Brownfild,
 • Žadatel je jediným vlastníkem Brownfieldu,
 • A další.

Pomůžeme vám dotaci získat

Za 14 let jsme odeslali stovky žádostí o dotace s úspěšností 98 %. Provedeme vás celým procesem od nápadu po realizaci projektu. Ušetříme váš čas i peníze a vy máte přitom neustále dokonalý přehled o celém procesu. Zabývejte se v klidu běžnou agendou a rozvojem své obce či města. 

Chci konzultaci zdarma

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.