Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

ENERGov - Efektivní výstavba škol

Ministerstvo životního prostředí podpoří v rámci Modernizačního fondu projekty na efektivní výstavbu škol, připravena je alokace ve výši 3 mld. Kč.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 11. 2023

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, projektová příprava

 • Kdo může čerpat:
  obce, města a jejich části, kraje aj.

 • Kolik může projekt získat:
  0,1 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  30 - 50 %

ENERGov - Efektivní výstavba škol

Chci konzultaci

Program ENERGov spadající pod Modernizační fond podpoří dotací projekty, které přispějí ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 16. 10. 2023 - 30. 11. 2023, 
 • typ výzvy: jednokolová (nesoutěžní),
 • doba udržitelnosti: 5 let.

Podporované aktivity

 • Efektivní výstavba budov mateřských, základních a středních škol:

  • výstavba budov v pasivním energetickém standardu,
  • výstavba plusových (nulových) budov.
    
 • Mezi způsobilé výdaje patří:
  • stavební práce, dodávky a služby,
  • náklady na zkoušky a testy,
  • projektová příprava (zahrnující naše služby),
  • činnost odborného dozoru,
  • BOZP,
  • propagace a další.

Kdo může o dotaci žádat

 • Městské části hlavního města Prahy,
 • obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje a veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky a státní organizace,
 • národní podnik,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Míra podpory

 • 30 – 50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově (max. 200 000 000 Kč).

 

Domluvte si úvodní konzultaci 

 • Využijte naše zkušenosti nasbírané od roku 2007 z více jak 1 700 projektů a více než 38 miliard získaných pro firmy.
 • Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Napište nám na enovation@enovation.cz či nás kontaktujte na 255 785 575 a na úvodní konzultaci probereme vaše možnosti získání dotace.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.