Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

ENERGov - Úspory energie ve veřejných budovách na území hl. m. Prahy

Ministerstvo životního prostředí podpoří v rámci Modernizačního fondu projekty na úsporu energií ve veřejných budovách, připravena je alokace ve výši 1,5 mld. Kč.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 28. 6. 2024

 • Na co lze čerpat:
  Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, systémů technologické spotřeby energie, výstavba či rekonstrukce budov OZE

 • Kdo může čerpat:
  veřejné subjekty na území hl. m Prahy

ENERGov - Úspory energie ve veřejných budovách na území hl. m. Prahy

Chci konzultaci

Program ENERGov spadající pod Modernizační fond podpoří dotací projekty, které přispějí ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 16. 10. 2023,
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2024, 
 • Typ výzvy: Jednokolová (nesoutěžní),
 • Realizace projektu: cílové území je hl. m. Praha, 
 • Doba udržitelnosti: 5 let.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů),
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod),
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 

Kdo může o dotaci žádat

 • Městské části hlavního města Prahy,
 • obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje a veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky a státní organizace,
 • národní podnik,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Míra podpory

 • výše dotace bude poskytnuta formou tzv. jednotkové dotace, dle stupně rozsahu renovace budovy.

Hlavní podmínky dotace

 • Nebudou podpořeny projekty zaměřené na podporu infrastruktury služeb sociální péče, a projekty zaměřené na podporu dětských skupin.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.
 • Pro získání dotace je nutné doložit energetický posudek

Domluvte si úvodní konzultaci 

 • Využijte naše zkušenosti nasbírané od roku 2007 z více jak 2 000 projektů a více než 47 miliard získaných pro firmy.
 • Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Napište nám na enovation@enovation.cz či nás kontaktujte na 255 785 575 a na úvodní konzultaci probereme vaše možnosti získání dotace.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.