Fotovoltaické elektrárny do 5 MWp a nad 1 MWp (RES+ 1/2024, RES+ 2/2024)

Dotační podpora na instalaci fotovoltaických systémů na střechy či zem.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2024

 • Na co lze čerpat:
  FVE panely, střídače, bateriové úložiště, elektrolyzér, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  stávající či budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 • Procent podpory:
  max. 50 %

Fotovoltaické elektrárny do 5 MWp a nad 1 MWp (RES+ 1/2024, RES+ 2/2024)

Chci konzultaci

V rámci dvou dotačních výzev pro podniky v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 5 MWp, i nad něj. Místo realizace projektů je celá Česká republika, včetně Prahy.

Základní informace

Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou (Výzva RES+ č. 1/2024)

 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024
 • Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Jedná se o instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.
 • Podporovány jsou systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Podporovány jsou systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Fotovoltaické elektrárny nad nad 1 MWp (Výzva RES+ č. 2/2024)

 • Příjem žádostí: 15. 5. 2024 - 10. 9. 2024
 • Podporovány jsou samostatné i sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Podporování jsou systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Podporování jsou systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může žádat o dotaci

 • Právnické a fyzické osoby podnikající, obce, města, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace měst a obcí aj., které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny),
 • pro FVE do 5 MWp pak také žadatelé, kteří nebudou držiteli licence za předpokladu, že provoz FVE mají zajištěn subjektem, který je držitelem licence,
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě a dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný stavebním úřadem.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie a elektrolyzéru mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

Na co lze žádat dotaci

 • FVE panely, střídače,
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory,
 • bateriové úložiště,
 • elektrolyzér,
 • odborný technický dozor.

 

Forma a výše podpory

 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu a zároveň 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa,
 • budou podporovány FVE do 5MWp i nad 1MWp bez ohledu na umístění a v případě FVE nad 1 MWp nebude zohledňován počet předávacích míst do distribuční soustavy,
 • realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let (FVE do 5MWp), a do 5 let (FVE nad 1MWp) od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • projekt musí být realizován na území České republiky, včetně Prahy,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • o dotace v programu RES+ je velký zájem - provedeme vás procesem a pomůžeme vám, aby právě váš projekt uspěl v hodnocení,
 • od roku 2007 jsme zpracovali přes 2 000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.