Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Modernizační fond ve výzvě RES + č.4/2024 podpoří sdružené projekty výstavby fotovoltaických elektráren. Dotace na fotovoltaiku mohou žádat kraje, obce, městské části,církve a jimi zřízené příspěvkové organizace a 100% vlastněné právnické osoby.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2024

 • Na co lze čerpat:
  FVE panely, střídače, bateriové úložiště, vynucené rekonstrukce střech, modernizace elektroinstalace, odborný dozor

 • Kdo může čerpat:
  kraje, obce, městské obvody a části, církve a náboženské společnosti

 • Procent podpory:
  max. 45 %

Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024,
 • způsob hodnocení: průběžný,
 • místo realizace projektu: území České republiky, včetně Prahy,
 • maximální délka trvání projektu: 5 let,
 • doba udržitelnosti: 5 let.

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje,
 • obce,
 • samosprávné městské obvody a městské části,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • žadatelem (viz předcházející odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • bateriové akumulace,
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (elektrolyzéry),
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, 
 • modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE,
 • zavedení energetického managementu,
 • činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 

Forma a výše podpory

 • Max. 45 % na instalaci FVE,
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky vlastněné žadatelem.
 • FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu FVE za celý projekt mohou být instalovány rovněž do konstrukcí budov vlastněných subjektem odlišným od žadatele (včetně komerčních). Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být žadatel.
 • V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Klíčové přílohy žádosti

 • Potvrzení technických a energetických parametrů,
 • dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení,
 • Smlouva o připojení výrobny, příp. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • o dotace v programu RES+ je velký zájem - provedeme vás procesem a pomůžeme vám, aby právě váš projekt uspěl v hodnocení,
 • od roku 2007 jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.