Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – HEAT

Program je otevřen

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  držitelé licencí na výrobu tepelné, elektrické energie a na rozvod tepelné energie

 • Procent podpory:
  až 80 %

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – HEAT

Chci konzultaci

V programu HEAT mohou žádat o podporu projekty se záměry na změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií. Dále na vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Kdo může žádat o dotaci

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).
 • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie.
 • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
 • Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Prioritní dotované projekty

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  • Obnovitelné zdroje energie s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • Energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal) vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
  • Elektrickou energii z OZE (elektrokotel),
  • Energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
 • Rekonstrukce nebo náhrada OZE v SZTE (bez změny palivové základny), pokud se bude jednat o kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
 • Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), včetně výměníkových stanic a systému měření a regulace, kdy rozvody nebudou v cílovém stavu na uhelném zdroji tepla.

Další dotované projekty

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla V SZTE se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • OZE (mimo projektů biomasy) bez vysokoúčinné KVET,
  • Zemní plyn, včetně vysokoúčinné KVET ze zemního plynu,
  • Elektrickou energii bez využití OZE (např. elektrokotel)
  • Energii odpadního tepla.
 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla na zemní plyn v SZTE bez změny palivové základny.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP
 • propagační opatření

Forma a výše podpory

 • míra podpory je 45-80 %
 • maximálně 15 mil. eur u malých projektů a minimálně 15 mil. eur u velkých projektů

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • realizací projektu musí oproti výchozímu stavu dojít ke snížení emisí CO2 min. o 20%
 • přijatelný je přechod z černého nebo hnědého uhlí či jiného paliva s vyšším emisním faktorem v tunách CO2/TJ na zemní plyn či jiná paliva nebo odpad s nižším emisním faktorem
 • v případě realizace projektu na energetické využití odpadu musí být splněna minimální energetická účinnost zařízení dle Směrnice Evropského parlamentu a rady (ES), zároveň musí být dodržen princip tzv. hierarchie nakládání s odpady
 • projekt nesmí být zaměřen na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací projektu nedochází k modernizaci stávajících zdrojů tepla anebo koncepčnímu zvýšení účinnosti nebo využití obnovitelných zdrojů energie
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Od roku 2007  jsme zpracovali přes 1 400 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.