Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – HEAT

Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace. Vyhlášení je plánované na duben 2024.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 29. 11. 2024

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  držitelé licencí na výrobu tepelné, elektrické energie a na rozvod tepelné energie

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií – HEAT

Chci konzultaci
V rámci programu HEAT mohou žádat o podporu projekty se záměry na změnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.
Jedná se o dvě dotační výzvy: 
 

HEAT č. 1/2024 – Modernizace tepláren (Soustava zásobování tepelnou energií, dále SZTE)

 • Datum vyhlášení 30.4. 2024.
 • příjem žádostí: 1. 6. 2024 – 29. 11. 2024 
 • alokace: 15 000 000 000,- Kč.

HEAT č. 2/2024 Modernizace rozvodů v SZTE: celá ČR

 • Datum vyhlášení 1.7. 2024.
 • příjem žádostí: 11. 8. 2024 – 31. 3. 2025 
 • alokace: 3 000 000 000,- Kč.

 

Kdo může žádat o dotaci

 • Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.

Prioritní dotované projekty

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  • Obnovitelné zdroje energie s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.
  • Energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal) vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.
  • Elektrickou energii z OZE (elektrokotel).
  • Energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.

Další dotované projekty

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla V SZTE se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • OZE (mimo projektů biomasy) bez vysokoúčinné KVET.
  • Zemní plyn, včetně vysokoúčinné KVET ze zemního plynu.
  • Elektrickou energii bez využití OZE (např. elektrokotel).
  • Energii odpadního tepla.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
 • BOZP,
 • propagační opatření.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • realizací projektu musí oproti výchozímu stavu dojít ke snížení emisí CO2 min. o 20%
 • přijatelný je přechod z černého nebo hnědého uhlí či jiného paliva s vyšším emisním faktorem v tunách CO2/TJ na zemní plyn či jiná paliva nebo odpad s nižším emisním faktorem
 • v případě realizace projektu na energetické využití odpadu musí být splněna minimální energetická účinnost zařízení dle Směrnice Evropského parlamentu a rady (ES), zároveň musí být dodržen princip tzv. hierarchie nakládání s odpady
 • projekt nesmí být zaměřen na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací projektu nedochází k modernizaci stávajících zdrojů tepla anebo koncepčnímu zvýšení účinnosti nebo využití obnovitelných zdrojů energie
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky, včetně Prahy
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Od roku 2007  jsme zpracovali přes 2 000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.