Modernizace zdrojů a technologií v průmyslu v  EU ETS

Program je určen subjektům provozujícím zařízení v EU ETS na území ČR.

Jedná se o předběžné informace. Vyhlášení výzvy očekáváme v dubnu 2024.
 

Program je otevřen

Modernizace zdrojů a technologií v průmyslu v  EU ETS

Chci konzultaci

Cílem výzvy ENERG ETS č.1/2024 z Modernizačního fondu je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Základní informace

 • Předpokládáné vyhlášení výzvy: 15. 4. 2024,
 • příjem žádostí: 15. 5. 2024 - 31. 10. 2024,
 • předpokládaná alokace: 20 mld. Kč.

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty provozující zařízení v Evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zdroje energie
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • snížení energetické náročnosti administrativních nebo výrobních budov,
 • instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace (s vlastní spotřebou vyrobené energie v minimální výši 80 %),
 • zavedení prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory nastavení energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Nelze žádat o opatření na zdrojích spalujících nebo spoluspalujících tuhá fosilní paliva,
 • zdroj energie, na který je žádána podpora, musí být provozován plně v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • musí dojít buď ke snížení emisí CO2 nebo ke snížení spotřeby primární energie.

Klíčové přílohy žádosti

 • Studie stavebně technologického řešení nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení,
 • emisní posudek,
 • energetický posudek.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 64 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 17 let jsme zpracovali přes 2 000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.