Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Dotační podpora na instalaci fotovolataických systémů na střechy či zem.

Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.  Vyhlášení je plánované na 4. kvartál 2023.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  stávající či budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 • Procent podpory:
  max. 50 %

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Chci konzultaci

V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elektráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.

Kdo může žádat o dotaci

 • Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny),
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

 

Na co lze žádat dotaci

 • Stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
 • BOZP.

 

Forma a výše podpory

 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.
 • Maximální výše dotace: 370 mil. Kč na projekt.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu,
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány,
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • O dotace v programu RES+ je velký zájem - provedeme vás procesem a pomůžeme vám, aby právě váš projekt uspěl v hodnocení.
 • Od roku 2007 jsme zpracovali přes 1 500 projektů v hodnotě 32 mld. Kč.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.