Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Podali-li jste předběžnou žádost o dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren, zbystřete. Nastal čas na zpracování projektu a dotažení dotace k úspěšnému konci. Rádi vám s celým procesem pomůžeme.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 • Procent podpory:
  45 - 80 %

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Chci konzultaci zdarma

V rámci aktuálně otevřených dvou výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elekráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.

Kdo může žádat o dotaci

 • právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,
 • pouze ti, kteří stihli podat předběžnou žádost do 1.2.2021

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří.

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

Forma a výše podpory

 • Míra podpory: 45-80 %
 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • instalovaný výkon MVE výrobny nesmí přesáhnout 10 MW
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány
 • splnění požadavků dle vydaného posouzení vlivu na životní prostředí pro VTE
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Důležité termíny aktuálních výzev

Výzva č. 1 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 - 15.11.2021

Výzva č. 2 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Příjem žádostí: 12.7.2021 - 29.10.2021

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • O dotace v programu RES+ je velký zájem - provedeme vás procesem a pomůžeme vám, aby právě váš projekt uspěl v hodnocení.
 • Za 15 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.