Konference Eurofondy 21+: experti a tvůrci programů představí nové dotace

To si poslechnu

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Program RES+ v rámci prostředků z Modernizačního fondu podpoří projekty týkající se instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie, ketré přispějí k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Kdo může žádat o dotaci

 • právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • pouze ti, kdo stihli podat předběžnou žádost do 1.2.2021

Jaké jsou podporované aktivity

 • fotovoltaické elektrárny (FVE)
 • geotermální zdroje energie (GTE)
 • větrné elektrárny (VTE)
 • malé vodní elektrárny (MVE)

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

Forma a výše podpory

 • výše dotace je závislá na typu realizovaného projektu a na velikosti podniku

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • instalovaný výkon MVE výrobny nesmí přesáhnout 10 MW
 • splnění požadavků dle vydaného posouzení vlivu na životní prostředí pro VTE
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.