Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

Program je určen subjektům provozujícím zařízení v EU ETS na území ČR.
 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR

 • Kolik může projekt získat:
  0,1 - 15 mil. €

 • Procent podpory:
  30 - 80 %

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

Chci konzultaci zdarma

Program ENERG ETS spadající pod Modernizační fond podpoří projekty, které se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR,
 • pouze ti, kdo stihli podat předběžnou žádost do 1.2.2021.

Jaké jsou podporované aktivity

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. Konkrétně se může jednat o následující aktivity:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, 
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory nastavení energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Na co lze žádat dotaci

 • Stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
 • BOZP.

Forma a výše podpory

 • Výše dotace je závislá na typu realizovaného projektu a na velikosti podniku,
 • pohybuje se v rozmezí 30 - 80 %,
 • maximální výše dotace není omezena.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Nelze žádat o opatření na zdrojích spalujících nebo spoluspalujících tuhá fosilní paliva,
 • zdroj energie, na který je žádána podpora, musí být provozován plně v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ,
 • musí dojít buď ke snížení emisí CO2 nebo ke snížení spotřeby primární energie.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 15 let jsme zpracovali přes 1 400 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.