Dotace na mzdy, stroje a nové zkušebny otevřeny: připravte se, lhůta pro příjem žádostí se krátí

Chci vědět víc

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby, odborný technický dozor

 • Kdo může čerpat:
  subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program ENERG ETS spadající pod Modernizační fond podpoří projekty, které se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Kdo může žádat o dotaci

 • subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU ETS) na území ČR
 • pouze ti, kdo stihli podat předběžnou žádost do 1.2.2021

Jaké jsou podporované aktivity

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. Konkrétně se může jednat o následující aktivity:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod
 • energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení
 • realizace systému využívajících odpadní teplo
 • realizace vodíkových aplikací
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace)
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Na co lze žádat dotaci

 • stavební práce
 • dodávky a služby
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru
 • BOZP

Forma a výše podpory

 • výše dotace je závislá na typu realizovaného projektu a na velikosti podniku

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
 • nelze žádat o opatření na zdrojích spalujících nebo spoluspalujících tuhá fosilní paliva
 • zdroj energie, na který je žádána podpora, musí být provozován plně v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
 • musí dojít buď ke snížení emisí CO2 min. o 20 %, přičemž měrné způsobilé výdaje projektu nesmí překročit 80 000 Kč/t CO2 za rok
 • nebo snížení jednotkových emisí CO2 na jednotku produkce min. o 25 %, přičemž měrné způsobilé výdaje projektu nesmí překročit 80 000 Kč/t CO2 za rok, počítáno pro scénář, kdy emise po realizaci projektu budou uvažovány ve stejné výši jako před jeho realizaci
 • nebo ke snížení spotřeby primární energie min. o 10 % oproti výchozímu stavu, přičemž měrné způsobilé výdaje projektu nesmí překročit 25 000 Kč/GJ za rok
 • nebo ke snížení jednotkové spotřeby primární energie emisí na jednotku produkce min. o 15 %, přičemž měrné způsobilé výdaje projektu nesmí překročit 25 000 Kč/GJ za rok, počítáno pro scénář, kdy spotřeba energie po realizaci projektu bude uvažována ve stejné výši jako před jeho realizaci.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.