Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

SECTECH (Bezpečnostní výzkum)

Program bude vyhlášen v prvním kvartálu 2023.

Program je otevřen

 • Na co lze čerpat:
  Osobní náklady, náklady na subdodávky, pořízení hmotného i nehmotného majetku, aj.

 • Kdo může čerpat:
  Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 % (pro výzkumné organizace až 100 %)

SECTECH (Bezpečnostní výzkum)

Chci konzultaci

Základní informace

Program SECTECH si klade za hlavní cíle podporu vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů.

V rámci tohoto Programu bude vyhlášena 2. veřejná soutěž v prvním kvartálu 2023.

Parametry soutěže jsou nyní v přípravě.

Další cíle programu

 • Efektivní intervence při incidentech velkého rozsahu včetně incidentů s přítomností chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních  nebo nástražných výbušných systémů,
 • podpora vyšetřování incidentů,
 • vývoj v oblasti včasné výstrahy a situačního přehledu,
 • podpora prohlubování know-how uvnitř bezpečnostních sborů,
 • bezpečnost veřejného prostoru (školy, kulturní zařízení, atd.), civilního letectví a dopravních uzlů,
 • bezpečnost infrastruktur a environmentální bezpečnost.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník).

Výše dotace

 • Maximální výše podpory se omezuje na 40 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje.
 • Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky). Pro výzkumné organizace až 100 %.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu.
 • Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Na co lze podporu využít

Do této veřejné soutěže je možné předkládat návrhy vývojových projektů zaměřující se na bezpečnostní aplikace v těchto oborech:

 • umělá inteligence,
 • robotika,
 • kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT,
 • pokročilé materiály,
 • nanotechnologie,
 • mikroelektronika a nanoelektronika,
 • asery, sensory a fotonika,
 • přístrojová technika,
 • kosmické technologie,
 • chemie.

Jaké náklady lze podpořit

 • Přímé náklady - mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele,
 • ostatní přímé náklady - pořízení hmotného i nehmotného majetku, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví (náklady na patentového zástupce, patenty,...),
 • nepřímé náklady - administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu,..

Na co si dát pozor

Do této veřejné soutěže lze podávat v souladu s Programem SECTECH pouze návrhy projektů, které mají dle definice charakter experimentálního vývoje.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.