Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

SECTECH (Bezpečnostní výzkum)

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 3. 5. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Osobní náklady, náklady na subdodávky, pořízení hmotného i nehmotného majetku, aj.

 • Kdo může čerpat:
  Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 70 % (pro výzkumné organizace až 100 %)

SECTECH (Bezpečnostní výzkum)

Chci konzultaci

Základní informace

 • Program SECTECH si klade za hlavní cíle podporu vývoje, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů.
 • Příjem žádostí: 16. 3. - 3. 5. 2023.
 • Alokace soutěže 300 mil. Kč.

Na co lze podporu využít

Projekt musí splňovat minimálně jeden z níže uvedených dílčích cílů programu:

 • Efektivní intervence při incidentech velkého rozsahu včetně incidentů s přítomností chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních  nebo nástražných výbušných systémů,
 • podpora vyšetřování incidentů,
 • vývoj v oblasti včasné výstrahy a situačního přehledu,
 • podpora prohlubování know-how uvnitř bezpečnostních sborů,
 • bezpečnost veřejného prostoru (školy, kulturní zařízení, atd.), civilního letectví a dopravních uzlů,
 • bezpečnost infrastruktur a environmentální bezpečnost.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky vč. začinajících podniků (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (pouze jako další účastník).

Výše dotace

 • Maximální výše podpory se omezuje na 30 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje.
 • Intenzita podpory na projekt nesmí přesáhnout 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky). Pro výzkumné organizace až 100 %.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • Vyplatí se spolupráce se zkušeným konzultantem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže dostatečně detailně definovat přínosy i technické řešení projektu.
 • Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Na co lze podporu využít

Zároveň musí projekt odpovídat jednomu z následujících oborů a směru:

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika.

Jaké náklady lze podpořit

 • Osobní náklady - zahrnují náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další zákonné povinnosti zaměstnavatele,
 • Náklady na subdodávky - náklady vzniklé v přímé souvislosti s výzkumnou činností při řešení projektu, tj. přenesení části výzkumné činnosti projektu na dodavatele. Dále je možné pořizovat poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek. Subdodávky mohou být pořizovány pouze od jiné výzkumné organizace,
 • ostatní přímé náklady - pořízení hmotného i nehmotného majetku, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví (náklady na patentového zástupce, patenty,...),
 • nepřímé náklady - administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál a infrastrukturu,..

Na co si dát pozor

Do této veřejné soutěže lze podávat v souladu s Programem SECTECH pouze návrhy projektů, které mají dle definice charakter experimentálního vývoje.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.