OPSEC (Bezpečnostní výzkum)

S programem OP SEC získáte až 50 mil. Kč na mzdy, subdodávky, materiál a další náklady související s bezpečnostním výzkumem.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, subdodávky, odpisy majetku, ochrana práv duševního vlastnictví

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  podniky max. 80 %, výzkumné organizace až 100 %

OPSEC (Bezpečnostní výzkum)

Chci konzultaci

O programu

OPSEC se zaměřuje na podporu výzkumně-vývojových projektů v oblasti:

 • Boje proti organizovanému zločinu či jiným závažným formám kriminality, 
 • krizové připravenosti bezpečnostních složek a záchranných sborů,
 • ochraně kritické infrastruktury, ochraně proti kybernetickým hrozbám a (kyber)bezpečnosti obecně.

Základní informace

 • Výzva se připravuje, spuštění je plánováno na podzim 2023,
 • max. výše dotace: 50 mil. Kč na 1 projekt (projektů můžete podat, kolik chcete),
 • míra podpory: podniky max. 80 % uznatelných nákladů, výzkumné organizace až 100 %,
 • alokace výzvy: bude upřesněno,
 • délka trvání projektu: 2-4 roky (ani více, ani méně).

Zaměření projektu

Abyste mohli žádat v programu OPSEC, váš projekt musí směřovat do jedné ze 3 oblastí:
 1. Rozvoj schopností vymáhání práva neboli boj proti organizovanému zločinu a dalším závažným formám kriminality včetně vymáhání práva v souvislosti s migrací.

 2. Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů v případě mimořádných událostí.

 3. Odolná společnost neboli témata související s aktuální bezpečnostní situací a reflektující aktuální hrozby jako např. kybernetické hrozby, útoky na kritickou infrastrukturu aj.

Typové projekty

 • Vyvinout a výrábět detekční zařízení pro boj s chemickými zbraněmi,
 • vyvíjet nová řešení v oblasti protivýbuchové ochrany nebo
 • rozvinout kybernetickou ochranu plateb na internetu
 • a mnohé další.

Kdo může dotaci získat

 • Podniky všech velikostí a výzkumné organizace zapsané v seznamu MŠMT z celé ČR.

Na co lze uplatnit dotaci

 • Osobní náklady na zaměstnance (zejména mzdy), odvody i odměny, 
 • náklady na subdodávky (smluvní výzkum, poznatky a patenty), 
 • odpisy majetku užívaného pro účely projektu,
 • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví,
 • další provozní a nepřímé náklady, např. materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek atd. 

Na co si dát pozor

 • Do projektů musíte zapojit tzv. uživatelskou organizaci neboli partnera (detaily spolupráce vám rádi vysvětlíme na konzultaci projektu).

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 15 let jsme zpracovali přes 1 400 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.