Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 6. 2023

 • Na co lze čerpat:
  dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G vyšší úrovně

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

Dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G

Chci konzultaci

Základní informace

Cílem programu je dokrytí železničních koridorů signálem sítí 5G:

 • vyšší úrovně (Správa železnic) s alokací: 190 mil. Kč.
 • vyšší úrovně vně ochranného pásma (Operátoři) s alokací 160 mil. Kč.

 Pro tento program  jsou alokovány prostředky ve výši 300 mil. Kč. 

 • Vyhlášení výzvy: 01. 03. 2023.
 • Ukončení příjmu žádosti: 30. 06. 2023,

Podporované aktivity

 • pokrytí akvizičních nákladů na získání lokality pro umístění základnové stanice,
 •  náklady na získání soukromoprávního titulu pro užívání relevantní nemovitosti,
 •  vedlejší realizační náklady (oplocení, zřízení přístupové cesty polního charakteru),
 •  nákup existující fyzické infrastruktury sítě za stanovených podmínek,
 • vypracování stavebního projektu autorizovaným projektantem,
 • dodávka a výstavba věží/stožárů/rooftopů pro základnové stanice stanovených parametrů včetně rekonstrukce a modernizace stávajících věží/stožárů/rooftopů nebo případné odstranění technicky nevyhovujících/zastaralých stávajících věží/stožárů/rooftopů,
 • dodávka a pokládka kabelových chrániček stanovených parametrů včetně rekonstrukce a modernizace stávajících kabelových chrániček nebo případné odstranění technicky nevyhovujících/zastaralých kabelových chrániček,
 • dodávka a pokládka optických kabelů do kabelových chrániček stanovených parametrů,
 • dodávka a montáž vyzařovacích kabelů v železničních tunelech stanovených parametrů,
 • dodávka a výstavba zařízení pro napájení elektrickou energii stanovených parametrů, včetně případného výkonového posílení a modernizace stávajícího systému napájení v dané lokalitě,
 • dodávka a výstavba kontejnerů pro technologii stanovených parametrů včetně případného odstranění nebo rekonstrukce a modernizace stávajícího kontejneru (včetně klimatizace nebo chlazení a ochranného a zabezpečovacího zařízení),
 • dodávka a montáž další související pasivní infrastruktury dle projektové dokumentace.

Jaké náklady dotace podpoří

 • investiční náklady na vybudování pasivní infrastruktury nebo na modernizaci stávající pasivní infrastruktury sítě 5G ve stanovených intervenčních oblastech včetně souvisejících stavebně inženýrských prací,
 • pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Kolik získáte

 • Výše dotace na jeden projekt činí minimálně 1,5 mil. Kč a maximálně 7,0 mil. Kč.
 • Míra podpory bude upřesněna, předpokládáme: 75 % pro operátory, 100 % SŽ.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Na co si dát pozor

Pro získání podpory je nutné uzavření smluvního vztahu žadatele s alespoň jedním  držitelem práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz (viz aukční podmínky kmitočtů sítí 5G).Máme tým expertů zaměřených na digitalizaci

Zpracovali jsme úspěšně 24 z 36 žádostí o dotace na vysokokapacitní sítě

Z každých tří firem žádajících v Národním plánu obnovy o dotaci na vysokokapacitní sítě dvě společnosti využily zkušeností enovation. Opět se tak potvrdila naše expertíza v oblasti dotací na digitalizaci.

Firmy tak prokazatelně zvýšily šanci na přidělení dotace na více než 90 %, což je úspěšnost, kterou dlouhodobě udržujeme už za více než 1 400 projektů. Při zpracování žádostí jsme využili naše zkušenosti s komunikací s úředníky Ministerstva průmyslu a obchodu, pod které dotační program spadá. 

 

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.