Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Dostupné bydlení

Program vám formou dotace a zvýhodněného úvěru pomůže s náklady na pořízení bytů či bytového domu určeného k dlouhodobému pronájmu.

Jedná se o předběžné informace. Vyhlášení výzvy očekáváme na konci 3. kvartálu roku 2024.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 30. 11. 2024

 • Na co lze čerpat:
  novostavby, rekonstrukce, pořízení bytu či domu koupí nebo vydražením

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, veřejný sektor, státní příspěvkové organizace, neziskový sektor

 • Procent podpory:
  40 %

Dostupné bydlení

Chci konzultaci

Základní údaje

 • Předpokládané vyhlášení výzvy: září 2024,
 • předpokládaný příjem žádostí: říjen–listopad 2024,
 • plánovaná alokace: 8 mld. Kč.

Kdo může žádat

V případě výstavby:

 • malé, střední i velké podniky,
 • veřejný sektor,
 • neziskový sektor.

V případě koupi nebo vydražení:

 • veřejný sektor,
 • neziskový sektor,
 • veřejně prospěšná právnická osoba (před podáním žádosti nepřetržitě poskytovala sociální bydlení po dobu 5 let).

Na co lze podporu využít

 • Na novostavbu bytového domu (min. 4 byty),
 • na stavební úpravy, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
 • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
 • na stavební úpravu rodinného domu, pokud vznikne bytový dům,
 • stavební úpravu bytu,
 • na pořízení bytu či domu koupí nebo vydražením ve veřejné dražbě nebo dražbě podle občanského soudního řádu (zde je omezen okruh možných žadatelů).

Způsobilé výdaje:

 • v případě výstavby a rekonstrukce:
  • výdaje vynaložené na výstavbu bytu nebo bytového domu včetně příslušenství, bez kterého nelze tento byt nebo bytový dům užívat,
  • náklady na demolici, pokud je nezbytná pro výstavbu,
 • v případě koupě nebo vydražení:
  • fond srovná ceny sjednané v kupní smlouvě a ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku – způsobilými náklady je pak cena nižší z uvedených.

Výše dotace

 • 25 - 40 %.

Výše úvěru

Pokud se rozhodnete pro úvěr, jeho výše se řídí následujícími pravidly:

 • výše úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů,
 • úroková sazba ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3procentní body fixní po celou dobu splácení úvěru,
 • splatnost maximálně 30 let,
 • kombinace dotace a úvěru je možná až do 90 % celkových způsobilých nákladů.

Na co si dát pozor

U všech budov, které projdou stavební úpravou (nástavba, přístavba aj.), musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Podporu lze poskytnout jen do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy.

Výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě.

Nájemník musí být ze stanovené cílové skupiny:

 • člen domácnosti do 35 let,
 • je členem domácnosti, jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v osmém příjmovém decilu v daném kraji,
 • nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl,
 • pracovníci Integrovaného záchraného systému (lékaři, sestry, hasiči, policisté, vojáci, úředníci, záchranáři, pracovníci sociálních služeb atd.).

8. příjmový decil

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.