Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Interoperabilita

Jste připraveni využít potenciál moderních informačních technologií ve zdravotnické péči?

Získejte finanční podporu až 100 % na pořízení informačních systémů pro vedení a sdílení zdravotnické dokumentace a dalších inovací. 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 8. 2024

 • Na co lze čerpat:
  digitalizaci zdravotnických záznamů, jejich elektronickou výměnu a sdílení.

 • Kdo může čerpat:
  poskytovatelé zdrav. služeb podle z. č. 372/2011 Sb. s urgentním příjmem I a II. typu,
  centra vysoce specializované péče, zdravotnické záchranné služby a jejich zřizovatelé,

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 28 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 100%

Interoperabilita

Chci konzultaci

Základní informace o výzvě

 • Příjem žádostí: 6. 11. 2023 - 31. 8. 2024,
 • Alokace: 822,31 mil.Kč,
 • Způsob hodnocení žádostí: průběžný,
 • Zahájení realizace: možné již před podáním žádosti o dotaci (uznatelnost výdajů od 1. 2. 2020), 
 • Ukončení realizace: do 31. 5. 2026

Max. výše dotace (limity uznatelných výdajů)

 

 • Min. 2 mil. Kč,
 • max. 28 mil. Kč pro nemocnice s urgentem I. a II. typu, centrum vysoce specializované péče, poskytovatel následné lůžkové péče v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie,
 • max. 7,5 mil. Kč pro nemocnice s akutní lůžkovou péčí
 • max. 5 mil. Kč pro zdravotní záchrannou službu.

 

Míra podpory

 • Dotace 100 % způsobilých výdajů (DPH je neuznatelným výdajem).

Na co lze podporu využít

 • Pořízení nových nebo modernizace stávajících informačních systémů pro vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci,
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli,
 • implementace datových rozhraní na služby elektronického zdravotnictví, registry nebo centrální služby eGovernmentu,
 • Zajištění on-line přístupu oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací,
 • Implementace identifikátorů subjektů dle zákona o elektronizaci zdravotnictví.
 
Způsobilé výdaje (náklady financované s dotací)
 
 • Pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení,
 • Pořízení drobného nehmotného majetku – SW,
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení,
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW,
 • Cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
 • Výdaje na nákup a pořízení dat.

Oprávněnými žadateli dotace

 • nemocnice a zdravotnická zařízení s urgentními příjmy I. a II. typu,
 • psychiatrické nemocnice a léčebny či zařízení poskytující akutní péči,
 • zdravotnické záchranné služby,
 • jejich zřizovatelé.

Naše doporučení

 Pro přidělení dotace je potřeba mít perfektně připravený projekt, který musí obsahovat 

 • stanovisko Digitální a informační agentury,
 • podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.

 

Spolupracujte s námi

Napište nám na enovation@enovation.cz či nás kontaktujte na 255 785 575 a na úvodní konzultaci probereme možnosti vašeho zařízení.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.