Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Interoperabilita

Jste připraveni využít potenciál moderních informačních technologií ve zdravotnické péči?

Získejte finanční podporu až 100 % na pořízení informačních systémů pro vedení a sdílení zdravotnické dokumentace a dalších inovací. 

Jedná se o předběžné informace, předpokládaný termín vyhlášení výzvy je srpen 2023.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  digitalizaci zdravotnických záznamů, jejich elektronickou výměnu a sdílení.

 • Kdo může čerpat:
  poskytovatelé zdrav. služeb podle z. č. 372/2011 Sb. s urgentním příjmem I a II. typu,
  centra vysoce specializované péče, zdravotnické záchranné služby a jejich zřizovatelé,

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 37,5 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 100%

Interoperabilita

Chci konzultaci

Základní informace o výzvě

 • Příjem žádostí: září 2023 (termín budu upřesněn),
 • Alokace: 823 mil.Kč,
 • Způsob hodnocení žádostí: průběžný,
 • Zahájení realizace: možné již před podáním žádosti o dotaci (uznatelnost výdajů od 1. 2. 2020), 
 • Ukončení realizace: do 31. 12. 2025.

Max. výše dotace 

 • 37,5 mil Kč.

Míra podpory

 • Dotace 100 % způsobilých výdajů (DPH je neuznatelným výdajem).

Na co lze podporu využít

 • Pořízení nových nebo modernizace stávajících informačních systémů pro vedení zdravotnické dokumentace umožňující její interoperabilní výměnu, sdílení, bezpečné uložení a interpretaci,
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli,
 • implementace datových rozhraní na služby elektronického zdravotnictví, registry nebo centrální služby eGovernmentu,
 • Zajištění on-line přístupu oprávněným osobám ke zdravotnické dokumentaci prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací,
 • Implementace identifikátorů subjektů dle zákona o elektronizaci zdravotnictví.
 
Způsobilé výdaje (náklady financované s dotací)
 
 • Pořízení drobného hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení,
 • Pořízení drobného nehmotného majetku – SW,
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW s výjimkou koncových HW zařízení,
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW,
 • Cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
 • Výdaje na nákup a pořízení dat.

Oprávněnými žadateli dotace

 • nemocnice a zdravotnická zařízení s urgentními příjmy I. a II. typu,
 • psychiatrické nemocnice a léčebny či zařízení poskytující akutní péči,
 • zdravotnické záchranné služby,
 • jejich zřizovatelé.

Naše doporučení

 Pro přidělení dotace je potřeba mít perfektně připravený projekt, který musí obsahovat 

 • stanovisko Digitální a informační agentury,
 • podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů.

 

Spolupracujte s námi

Napište nám na enovation@enovation.cz či nás kontaktujte na 255 785 575 a na úvodní konzultaci probereme možnosti Vašeho zařízení.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.