Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Kybernetická bezpečnost (NPO)

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 4. 2024

 • Na co lze čerpat:
  informační a komunikační systémy včetně infrastruktury

 • Kdo může čerpat:
  kraje, obce, státní organizace, poskytovatele zdr. péče

 • Procent podpory:
  100 %

Kybernetická bezpečnost (NPO)

Chci konzultaci

Dotace je určena na aktivity v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

Základní informace

 • Příjem žádostí: 15. 11. 2023 - 30. 4. 2024,
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026,
 • způsob hodnocení: průběžný,
 • forma dotace: ex-post

Na co lze dotaci využít

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti, 
 • návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kyberbezpečnosti
 • pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv v oblasti zdravotnické techniky, 
 • pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci,
 • zabezpečení komunikační sítě,
 • pořízení a implementace nástrojů (LogManagement, load balancing, SandBoxing, multifakturová autentizace, atd.), 
 • dodávka služeb SOC, 
 • servery a disk uložiště pro zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, aj.)

Jaká je výše dotace

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt u otevřených výzev:

 • organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace - min. 5 mil. Kč, max. 300 mil. Kč na projekt, 
 • kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi - min. 5 mil. Kč, max 50 mil. Kč na projekt.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje a jimi zřizované organizace,
 • obce a jimi zřizované organizace,
 • OSS, PO OSS, státní organizace,
 • poskytovatelé zdravotní péče,
 • organizace z oblasti dopravy (OSS, PO OSS…),
 • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Ministerstvo vnitra.

Míra podpory

 • 100 % (DPH není uznatelným výdajem).

Vzorové projekty

 • Nástroje pro ověřování identity uživatelů (např. při využívání objednávkových systémů). 
 • Nástroje pro zachycení a detekci kybernetických bezpečnostních událostí (napadení virem, neoprávněné vstupy do sítí apod.).

Rádi Vám pomůžeme získat dotaci 

 • V enovation máme tým odborníků se zaměřením na projekty pro čerpání dotací v oblasti informačních technologií a to vč. zdravotnického sektoru.
 • Pro soukromé i veřejné subjekty a také pro nemocnice jsme už připravovali desítky úspěšných projektů. 
 • Máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč. 

Důležité vědět

V případě, kdy zájemce o financování z NPO získal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt v rámci výzev IROP č. 3, 4 a 5 - Kybernetická bezpečnost, není možné podat žádost o financování z NPO na stejný projekt ani z části. 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.