Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Kybernetická bezpečnost (NPO)

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 4. 2024

 • Na co lze čerpat:
  informační a komunikační systémy včetně infrastruktury

 • Kdo může čerpat:
  kraje, obce, státní organizace, poskytovatele zdr. péče

 • Procent podpory:
  100 %

Kybernetická bezpečnost (NPO)

Chci konzultaci

Dotace je určena na aktivity v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

Základní informace

 • Příjem žádostí: 15. 11. 2023 - 30. 4. 2024,
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026,
 • Předpokládaný typ dotace: průběžná
 • Forma dotace: ex-post 

Na co lze žádost dotaci využít

Podporovanými aktivitami budou, ať už poskytnuté služby např. na audit kybernetické bezpečnosti, penetrační testy a zavedení systému řízení bezpečnostních hrozeb, tak výdaje směrované do HW a SW vybavení, které Vám umožní zabezpečení Vašich sítí a dat před vnějšími útoky.

Podporované aktivity:

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti, 
 • návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kyberbezpečnosti
 • pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv v oblasti zdravotnické techniky, 
 • pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci,
 • zabezpečení komunikační sítě,
 • pořízení a implementace nástrojů ( LogManagement, load balancing, SandBoxing, multifakturová autentizace, atd.), 
 • dodávka služeb SOC, 
 • servery a disk uložiště pro zajištění kybernetické bezpečnosti ( virtualizace, ukládání logů, aj.)

Jaká je výše dotace

 • Minimální i maximální výše celkových způsobilých výdajů bude upřesněna. 

Kdo může dotaci získat

 • Kraje a jimi zřizované organizace,
 • Obce a jimi zřizované organizace,
 • OSS, PO OSS, státní organizace,
 • Poskytovatelé zdravotní péče (oprávnění žadatelé bude upřesněno vyhlášením výzvy),
 • Organizace z oblasti dopravy (OSS, PO OSS…),
 • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Ministerstvo vnitra.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje a jimi zřizované organizace,
 • Obce a jimi zřizované organizace,
 • OSS, PO OSS, státní organizace,
 • Poskytovatelé zdravotní péče (oprávnění žadatelé bude upřesněno vyhlášením výzvy),
 • Organizace z oblasti dopravy (OSS, PO OSS…),
 • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Ministerstvo vnitra.

Míra podpory

 • Bude upřesněno: předpokládáme 100 % (DPH není uznatelným výdajem).

Vzorové projekty

 

 • Nástroje pro ověřování identity uživatelů (např. při využívání objednávkových systémů). 
 • Nástroje pro zachycení a detekci kybernetických bezpečnostních událostí (napadení virem, neoprávněné vstupy do sítí apod.).

Rádi Vám pomůžeme získat dotaci 

 • V enovation máme tým odborníků se zaměřením na projekty pro čerpání dotací v oblasti informačních technologií a to vč. zdravotnického sektoru.
 • Pro soukromé i veřejné subjekty a také pro nemocnice jsme už připravovali  desítky úspěšných projektů. 
 • Máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč. 

Důležité vědět

V případě, kdy zájemce o financování z NPO získal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt v rámci výzev IROP č. 3, 4 a 5 - Kybernetická bezpečnost, není možné podat

žádost o financování z NPO na stejný projekt ani z části. 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.