Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

Jedná se o 6. výzvu z Národního plánu obnovy - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech - podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 17. 4. 2023

 • Na co lze čerpat:
  výstavba a rekonstrukce budov, pořízení a modernizace přístrojového vybavení,
  pořízení informačních technologií.

 • Kdo může čerpat:
  Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

 • Procent podpory:
  100 %

Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

Chci konzultaci

Cílem této výzvy je zajistit rozvoj a zřízení nové infrastruktury pro zajištění vyšší kvality a dostupnosti péče v zařízeních, která jsou odbornými rehabilitačními ústavy, nebo jinými pracovišti zaměřenými na komplexní léčebně rehabilitační péči a jsou, nebo v budoucnu budou zároveň realizátory specializovaných programů zaměřených na léčbu dospělých i dětských pacientů po kritických stavech.  

Základní informace

 • Příjem žádostí: 16. 1. 2023 – 17. 4. 2023.
 • Alokace: 1,157 mld. Kč. Pro aktivitu A – celá ČR 868 mil. Kč, pro aktivitu B – JM kraj, JČ kraj, PL kraj, kraj VYS 289 mil. Kč
 • Způsob hodnocení žádosti: kolový (nesoutěžní).
 • Výzva je rozdělena do několika aktivit podle místa realizace.

Na co můžete dotaci využít - rozděleno dle aktivit.

AKTIVITA A:

 • místo realizace celá ČR (vč. Prahy),
 • Podporovány budou aktivity zaměřené na vybudování, rekonstrukci či úpravu stávající stavby, zařízení a vybavení s cílem zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

AKTIVITA B:

 • místo realizace území Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, kraje Vysočina,
 • Podporovány budou aktivity zaměřené na vybudování nových kapacit zařízení a vybavení s cílem zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech.

Pro přidělení dotace je potřeba perfektně připravený projekt

Musí obsahovat studii stavby, zjednodušený rozpočet stavby a vybavení, podklad pro hodnocení projektu, stanovení povinně vykazovaných indikátorů a další podklady.

 

Kolik získáte

 • Míra podpory činí 100 %.

Kdo může dotaci získat

 • organizace zřízené org. složkou státu,
 • organizace zřizované/zakládané kraji/obcemi,
 • právnické osoby.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za od roku 2007 ze 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.