Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G na venkově - operátoři

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 5. 6. 2023

 • Na co lze čerpat:
  rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově

 • Procent podpory:
  94 %

Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G na venkově - operátoři

Chci konzultaci

Základní informace

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic pro sítě 5G v investičně náročných místech na venkově České republiky, kde selhávají tržní mechanismy, tj. zde dosud nejsou vybudovány sítě 4G (LTE) nebo 5G.

 Pro tento program  jsou alokovány prostředky ve výši 300 mil. Kč. 

Podporované aktivity

 • akviziční náklady na získání lokality pro umístění základnové stanice, náklady na získání soukromoprávního titulu pro užívání relevantní nemovitosti, vedlejší realizační náklady,
 • vypracování stavebního projektu autorizovaným projektantem,
 • dodávka a výstavba věží/stožárů/rooftopů pro základnové stanice,
 • dodávka a pokládka kabelových chrániček,
 • dodávka a pokládka optických kabelů do kabelových chrániček stanovených parametrů,
 • dodávka a montáž vyzařovacích kabelů v železničních tunelech stanovených parametrů,
 • dodávka a výstavba zařízení pro napájení elektrickou energii stanovených parametrů,
 • dodávka a výstavba kontejnerů pro technologii stanovených parametrů,
 • dodávka a montáž další související pasivní infrastruktury dle projektové dokumentace.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Kolik získáte

 • Výše dotace na jeden projekt činí minimálně 0,2 mil. Kč a maximálně 7,0 mil. Kč.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Na co si dát pozor

Pro získání dotace je nutné splnit podmínku doložení smluvního vztahu s držitelem rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G.

 

Máme tým expertů zaměřených na digitalizaci

Zpracovali jsme úspěšně 24 z 36 žádostí o dotace na vysokokapacitní sítě

Z každých tří firem žádajících v 1. výzvěna vysokokapacitní sítě dvě společnosti využily zkušeností enovation. Opět se tak potvrdila naše expertíza v oblasti dotací na digitalizaci.

V minulé výzvě tohoto programu, jsme klientům pomohli získat dotace za 2,6 mld. Kč, přičemž alokace celé výzvy byla 2,85 mld. Kč.

Firmy tak prokazatelně zvýšily šanci na přidělení dotace na více než 90 %, což je úspěšnost, kterou dlouhodobě udržujeme už za více než 1 400 projektů. Při zpracování žádostí jsme využili naše zkušenosti s komunikací s úředníky Ministerstva průmyslu a obchodu, pod které dotační program spadá. 

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.