Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rozvoj vysoce specializované hemato-onkologické a onkologické péče

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 15. 9. 2023

 • Na co lze čerpat:
  výstavba a rekonstrukce budov, pořízení a modernizace přístrojového vybavení,
  pořízení informačních technologií.

 • Kdo může čerpat:
  Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

 • Procent podpory:
  100 %

Rozvoj vysoce specializované hemato-onkologické a onkologické péče

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: 15. 6. až 15. 9. 2023.
 • Alokace: 3,557 mld. Kč.
 • Alokace výzvy je rozdělena do několika aktivit podle místa realizace.
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžný.

Na co můžete dotaci využít - rozděleno dle aktivit.

AKTIVITA A:

 • Rekonstrukce, úprava, dostavba stavby/staveb.
 • Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení.
 • Pořízení informačních technologií (HW a SW) v souvislosti s plněním účelu aktivity.

AKTIVITA B:

 • Výstavba nových, rekonstrukce, úprava, dostavba stavby/staveb.
 • Obnova stávajícího, případně pořízení nového přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení.
 • Pořízení informačních technologií (HW a SW) v souvislosti s plněním účelu aktivity.

AKTIVITA C:

 • Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií, vybavení a technologií pro výzkum a vývoj a dalšího vybavení.
 • Pořízení informačních technologií (HW a SW) v souvislosti s plněním účelu aktivity.

 

 

Kolik získáte

 • Míra podpory činí 100 %.

Kdo může dotaci získat

 • Komplexní onkologická centra,
 • v Karlovarském kraji poskytovatel onkologické péče, který má uzavřenou smlouvu s komplaxním onkologickým centrem Fakultní nemocnice Plzeň,
 • centra vysoce specializované hematoonkologické péče dle věstníku Min. zdr. 7/2020 a 8/2020.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za od roku 2007 ze 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Pro přidělení dotace je potřeba perfektně připravený projekt

Musí obsahovat studii stavby, zjednodušený rozpočet stavby a vybavení, podklad pro hodnocení projektu, stanovení povinně vykazovaných indikátorů a další podklady.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.