Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

Na stavební úpravy pro zkvalitnění sociálních služeb je z Národního plánu obnovy připravena 1 mld. Kč.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 8. 2024

 • Na co lze čerpat:
  výstavby, stavební úpravy, zeleň na budovách, nákupy pozemků a staveb, výdaje na energetické úspory

 • Kdo může čerpat:
  kraje, obce, spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 30 mil. Kč

 • Procent podpory:
  100 %

Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence

Chci konzultaci

Výzva č. 31_24_108 z Národního plánu obnovy podpoří stavební úpravy pro zkvalitnění sociálních služeb – odborné sociální poradenství a služby sociální prevence.

Základní informace o výzvě

 • Příjem žádostí: 25. 1.  2024 - 31. 8. 2024,
 • alokace: 1 mld. Kč,
 • způsob hodnocení žádostí: průběžný,
 • ukončení realizace: do 30. 4. 2026,
 • Místo realizace: celá ČR včetně Prahy.

Výše dotace a míra podpory

 • Míra podpory: 100 % (neziskový sektor včetně DPH).
 • Výše dotace: 1 mil. - 30 mil. Kč.

Na co lze podporu využít

 • Hlavní způsobilé výdaje: 
  • Výstavby, přístavby, nástavby nových budov, 
  • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov, 
  • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb, 
  • administrativní zázemí/kanceláře, včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby, 
  • zeleň na budovách (vegetační střechy a fasády), 
  • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí, 
  • výdaje vázané na energetické úspory, 
  • nákup pozemku, 
  • nákup stavby, 
  • nákup stavby určené k odstranění a demolice jako předpoklad nové stavby. 
 • Vedlejší způsobilé výdaje
  • Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení, 
  • kompenzační pomůcky, 
  • zdravotnické prostředky, 
  • pořízení asistenčních a asistivních technologií, 
  • projektová dokumentace, 
  • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, 
  • zabezpečení výstavby (pořízení služeb), 
  • zeleň v okolí budov, 
  • povinná publicita, 
  • související výdaje. 

Oprávněnými žadateli dotace

 • Kraj a jimi zřízené nebo založené organizace, 
 • obec, městys, město, statutární město, městský obvod, hlavní město Praha a jimi zřízené nebo založené organizace, 
 • dobrovolný svazek obcí, 
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, 
 • spolky a pobočné spolky, 
 • organizace zřizované nebo zakládané územními samosprávnými celky,
 • ústavy, 
 • obecně prospěšné společnosti, 
 • církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, 
 • nadace a nadační fondy.

Na co si dát pozor

K žádosti se musí doložit stanoviska subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb. 

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané od roku 2007 ze 2 000 projektů a více než 47 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.