Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Regiony – investice NAD 10 mil. Kč (sportoviště)

Získejte finance na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci sportovních zařízení.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2023

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, projektová příprava, nákup nemovitého majetku

 • Kdo může čerpat:
  kraje, města, obce, dobrovolné svazky obcí, spolky a další

 • Kolik může projekt získat:
  7 - 30 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Regiony – investice NAD 10 mil. Kč (sportoviště)

Chci konzultaci

Co dotace podpoří

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty: 

 • Modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení, 
 • výstavby sportovních zařízení, 
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. 

Konkrétně zafinancujete např.:

 • Stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště,
 • dlouhodobý hmotný majetek, pokud se jedná o majetek nezbytný pro plnohodnou realizaci projektu,
 • projektovou přípravu, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce),
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene,
 • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje,
 • obce, města, městské části, městské obvody, Praha a její městské části,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace obce / kraje,
 • spolky, pobočné spolky,
 • obchodní společnosti, pokud jsou ze 100 % vlastněná obcí nebo krajem.

Forma a výše podpory

 • Výše dotace od 7 do 30 mil. Kč,
 • míra podpory činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu,
 • výše investice od 10 mil. Kč,
 • podpora je poskytována ex-ante (předem na váš účet).

Menší nvestice je možné podpořit v rámci výzvy Investice pod 10 mil. Kč.

Hlavní podmínky 

 • Realizace projektu je možná na celém území ČR,
 • výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti (10 let) k provozování sportu skutečně využíváno.

Je dobré vědět

Tento program není určen pro výstavbu infrastruktury nadregionálního významu a následujících typů sportovišť:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25m,
 • atletické haly,
 • tenisové haly a kurty, 
 • fotbalová hřiště.

Pro realizaci zmíněných projektů lze využít podporu z programu Standardizovaná infrastruktura.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.