Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Standardizovaná infrastruktura

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2023

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, projektová příprava, nákup nemovitého majetku

 • Kdo může čerpat:
  kraje, města, obce, spolky a další

 • Kolik může projekt získat:
  10 - 120 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Standardizovaná infrastruktura

Chci konzultaci

Co dotace podpoří

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty výstavby: 

 • sportovních hal určených pro halové míčové sporty,
 • zimní stadionů,
 • plaveckých bazénů 25 m,
 • atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
 • fotbalových stadionů a hřišť,
 • tenisových hal a kurtů.

Konkrétně zafinancujete např.:

 • stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlahu a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště,
 • projektovou přípravu, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce),
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene,
 • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje,
 • obce, města, městské části, městské obvody, Praha a její městské části,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace obce / kraje,
 • spolky, pobočné spolky,
 • obchodní společnosti, pokud jsou ze 100 % vlastněná obcí nebo krajem.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory: 70 % ze způsobilých výdajů projektu,
 • výše dotace: 10 - 120 mil. Kč (dle druhu sportovního zařízení a zda se jedná o výstavbu či technické zhodnocení).

Hlavní podmínky 

 • Realizace projektu je možná na celém území ČR,
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce,
 • před podáním projektu je potřeba zajistit stavební povolení, projektovou dokumentaci a další dokumenty plus financování projektu - většinou spolky.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.