Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podpora obcí v národních parcích

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 28. 6. 2024

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, služby, dodávky, projektová dokumentace aj.

 • Kdo může čerpat:
  obce, správy národních parků, nestátní neziskové organizace, právnické osoby

 • Kolik může projekt získat:
  0,1 - 5 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 85 %

Podpora obcí v národních parcích

Chci konzultaci

 

Základní informace o výzvě:

 • Příjem žádostí: 1. 11. 2023 - 28. 6. 2024,
 • způsob hodnocení: jednokolová nesoutěžní,
 • místo realizace: území národních parků ČR,
 • doba udržitelnosti: 5 let,
 • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2027.

Na co lze žádat dotaci

 • Aktivita A: Vybavenost obcí
  • úprava či obnova zeleně na veřejném prostranství,
  • úprava a realizace míst pro tříděný odpad, výstavba a rekonstrukce veřejných WC,
  • budování a obnova nádrží pro akumulaci požární vody,
  • sanace skalních masivů.
    
 • Aktivita B: Infrastruktura obcí
  • rekonstrukce a zprůchodnění turisticky značených cest, stezek a pěšin,
  • budování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, budování odstavných ploch pro obytná vozidla a obytné přívěsy.
    
 • Aktivita C: Rozvojové dokumenty, studie a projektové přípravy
  • dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí nebo orgánem ochrany přírody (např. EIA, SEA),
  • projektová příprava obcím pro budoucí žádosti do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Národního plánu obnovy (NPO) a Modernizačního fondu – mohou žádat pouze obce.
    
 • Aktivita D: Informačních centra orientovaná na národní parky
  • modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra,
  • vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů.
    
 • Aktivita E: Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
   
 • Aktivita F: Kofinancování schválených projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

Jaké náklady dotace podpoří

 • Nezbytné stavební práce, služby, dodávky,
 • DPH,
 • projektová příprava, projektová dokumentace, zpracování žádosti maximálně do výše 5-10 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na podporované aktivitě.

Výše podpory

 • Aktivita A – max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 0,2 - 5 mil. Kč,
 • aktivita B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.dotace 0,2 - 5 mil. Kč,
 • aktivita C – max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 100 - 500 tis. Kč,
 • aktivity D, E - max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, dotace 0,2 - 2 mil. Kč,
 • aktivita F - max. 5 % z celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
 • správy národních parků a nestátní neziskové organizace.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.